Säkrare Lyft Enligt ISO

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap. Utbildningen i Säkrare lyft – ISO är en vidareutvecklad utbildning i säkra lyft och lasthantering som också består av praktiska inslag.

Du får också kunskap i planering och säkert utförande av lyftarbete i enlighet med SS-ISO 22 853 samt AFS 2006:6.

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du är exempelvis kranförare, ansvarig arbetsledare, lyftledare, lastkopplare eller skyddsombud.

Efter avslutad utbildningar har du förståelsen hur du undviker olyckor och personskador i samband med lyftarbete.

 • Riskinventering
 • Lagar, föreskrifter och standarder
 • Fortlöpande och daglig tillsyn
 • Planering av lastarbete
 • Lastkoppling och lyftvinklar
 • Kätting, stållinestropp och textilstropp
 • Personlyft med kran och truck
 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods
 • Signalering
 • Terminologi
 • Kranrörelser
 • Max.last, max.last-diagram
 • Krantyper, konstruktionsstruktur, användningsändamål

Kursen består av både teori och praktik, jämn fördelning mellan de olika blocken.

1 dag.