Säkrare Lyft-ISO

 Förbättrad utbildning i Säkra lyft och lasthantering! 

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap. Utbildningen i Säkrare lyft – ISO är en förbättrad utbildning i säkra lyft och lasthantering som också består av praktiska inslag. Det praktiska blocket genomförs med hjälp av en fordonsmonterad kran alt. hjullastare med monterad kranarm samt olika lyftobjekt. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är engagerade i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du är exempelvis kranförare, ansvarig arbetsledare, lyftledare eller skyddsombud.

Mål

Undvika olyckor och personskador i samband med lyftarbete.

Kursinnehåll

 • Riskinventering
 • Lagar, föreskrifter och standarder
 • Fortlöpande och daglig tillsyn
 • Planering av lastarbete
 • Lastkoppling och lyftvinklar
 • Kätting, stållinestropp och textilstropp
 • Personlyft med kran och truck
 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods
 • Signalering
 • Terminologi
 • Kranrörelser
 • Max.last, max.last-diagram
 • Krantyper, konstruktionsstruktur, användningsändamål

Kursen består av både teori och praktik, jämn fördelning mellan de olika blocken.

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Förhandskrav

Minst 18 år.

Syfte

Deltagaren ska ges kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete i enlighet med SS-ISO 23 853 samt AFS 2006:6.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.