Traversutbildning

Denna utbildning ger dig förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers.

En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av kranbrygga som går i sidled. Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6. Utdrag från § 29 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Utbildningen vänder sig till dig som använder dig av travers, telfrar och pelarkranar, men passar även dig som av andra typer använder lyft och lastkoppling.

Efter genomförd utbildning har du tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och självständigt sätt kunna utföra normalt förekommande arbeten med traverser, kranar och lastkoppling.

 • Introduktion
 • Terminologi, vad är vad?
 • Konstruktion, hur vikt fördelas
 • Operatörens roll, användning
 • Kommunikation
 • Lasthantering
 • Underhåll och kontroll
 • Lagar och regler
 • Ergonomi
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Radiomanövrering
 • Materialkännedom
 • Lyftinrättningar och redskap i verkstaden
 • Skyddsföreskrifter
 • Körning efter signalschema
 • Koppla, lyfta ställa last
 • Praktiskt körprov i produktionsmiljö

Kursen består av teori och praktiska övningar. Utbildningen behandlar även Säkra lyft och Lasthantering.

1-5 dagar beroende på omfattning och förkunskap.

En grundutbildning mot basindustrin kan omfatta 1-2 dagar medans en utbildning för specialkran kan omfatta 2-5 dagar.