Utbildning: Travers

En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Kranen förflyttas i sidled längs balkarna. Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av en travers.

Mål

Undvika olyckor och personskador i samband med normalt förekommande traversarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som använder travers i arbetet.

Syfte

Denna utbildning ska ge deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers och utföra normalt förekommande arbeten med traversen.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Besiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
  • Material och godshantering
  • Manöverpanel och symboler
  • Praktisk övningskörning

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen
Traversutbildning 1 dag

tis 02 feb 2021 Piteå
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 02 mar 2021 Piteå
08:00 - 16:00
Platser kvar

Saknas öppna kurstillfällen?

Öppna kurstillfällen
Traversutbildning 2 dagar

Saknas öppna kurstillfällen?