Truckutbildning

Våra truckutbildningar syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter för godshantering med truck. De ger dig också kunskap om säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter. Du ska efter avslutad utbildning vara en säker truckförare som bidrar till säker arbetsmiljö.

Utbildningarna genomförs enligt Truckläroplanens, TLP10, riktlinjer och är indelad i olika delar beroende på vilken trucktyp du
som förare kommer hantera men de olika delarna går att kombinera. Utbildningarnas innehåll och längd är anpassade utifrån truckens användningsområde.

Har du behov av flera trucktyper? Det går att kombinera utbildningarna men kontakta oss så berättar vi mer.

Våra truckutbildningar syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter för godshantering med truck. De ger dig också kunskap om säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter. Du ska efter avslutad utbildning vara en säker truckförare som bidrar till säker arbetsmiljö. Utbildningarna genomförs enligt Truckläroplanens, TLP10, riktlinjer och är indelad i olika delar beroende på vilken trucktyp du som förare kommer hantera men de olika delarna går att kombinera. Utbildningarnas innehåll och längd är anpassade utifrån truckens användningsområde. Har du behov av flera trucktyper? Det går att kombinera utbildningarna men kontakta oss så berättar vi mer.