Truckutbildning

 Truckutbildningen anpassas efter era behov och typer av truckar på arbetsplatsen. Utbildningarna genomförs enligt Truckläroplanens (TLP10) riktlinjer.

Utbildningen är indelad i olika delar (A, B, C, D) beroende på vilka olika trucktyper föraren kommer att använda. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområde och svårighet att hantera. Det är därför av stor vikt att klargöra vilken trucktyp som används innan utbildningsdel väljs.

Mål

Att minska risken för olycka och personskada i samband med truckkörning samt främja en effektiv produktion med olika typer av truckar. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla förare av truck.

Syfte

Deltagaren ska ges kunskaper och färdigheter för säkert arbete med respektive trucktyp.

Kursinnehåll

  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens konstruktion, arbetssätt, stabilitet och belastningar
  • Material och godshantering
  • Ergonomi
  • Daglig tillsyn
  • Hantering av farligt gods
  • Praktisk truckkörning
  • Utbildningen genomförs enligt Truckläroplanens (TLP) riktlinjer.

Förhandskrav

Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav.

Kurslängd

 1 till 5 dagar samt hem-/förstudie.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.