E-learning: Entreprenadjuridik

Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får även grundläggande kunskaper i de viktiga standardavtalen AB 04 och ABT 06.
  • Genomgång av entreprenadformer och upphandlingsformer
  • Utförandeentreprenader AB 04 & Totalentreprenader/funktions-entreprenader ABT 06
  • Centrala begrepp i AB 04och ABT 06
  • Hur AB blir en del aventreprenadavtalet
  • Förutsättningar för avsteg från AB 04 eller ABT 06
  • Vad händer vid motstridig auppgifter i kontraktshandlingarna? Vad gäller i första hand?
  • ÄTA (ändringar och tillägg, samt avgående arbeten)
  • Hinder i entreprenaden
  • Fel i entreprenaden
  • Entreprenörens ansvar undergenomförandetiden, under garantitiden och under resterande ansvarstid

När E-learning bokats skickas ett mejl till deltagarens e-postadress med inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningsportalen där utbildningen genomförs. Utbildningen är öppen dygnet runt i två veckor. Utbildningen består av flertalet moment samt slutprov. Total uppskattad tidsåtgång för genomförande av E-learning ca 4 timmar, samtliga delmoment, arbetsuppgifter samt teoretiskt slutprov inkluderat. Deltagaren får efter avslutad E-learning med godkänt resultat på provet ett intyg som tas med och uppvisas för instruktören vid det praktiska momentet.

Målet med utbildningen är att få kunskaper inom standardavtalen AB 04 & ABT 06, och deras praktiska tillämpning. Utbildningen är tänkt att öka förmågan att undvika eller hantera specifika konfliktsituationer i samband med genomförandet av entreprenader, samt öka lönsamheten i uppdrag.

Kursen vänder sig till dig som är utförare, beställare av entreprenader eller annan personal som kommer i kontakt med anbud och avtal inom byggsektorn, som behöver kunskap inom standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Ca 4 timmar.