E-learning: Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Gör din utbildning var du vill när du vill. Kurs för den som behöver kunskaper inom konceptet byggarbetsmiljösamordare, både inom projektering (BAS P) och byggfas (BAS U).

En byggarbetsmiljösamordnare gör riskbedömningar på en byggarbetsplats, gällande både olyckor och arbetssjukdomar.

Att få en förståelse för vad BAS är och dennes uppgifter inför och under ett byggarbetsprojekt. Målet med utbildningen är att du ska kunna förebygga bränder och skador på liv och egendom.  

Entreprenörer som utför entreprenadarbeten som husbyggen samt reparationsarbete. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av entreprenader och därmed har det formella arbetsmiljöansvaret. I det här fallet kan det vara bygg- och anläggningsföretag, företag i elbranschen, riv- och saneringsföretag, industrier, sågverk, VVS, kyl- och ventilationsföretag, hamnar, järnväg, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner, skolor, golvläggare med flera.

Erfarenhet från arbete inom byggbranschen

  • Arbetsmiljön i byggbranschen
  • Grundläggande om Arbetsmiljölagen och regelverket
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ansvar på arbetsplatsen
  • Samordningsansvar i olika former
  • Vanliga förekommande föreskrifter på en byggarbetsplats
  • Entreprenadformer och upphandlingsformer
  • Arbetsmiljöplan
  • Riskbedömningar
  • Prov