E-learning: Första Hjälpen

Nu har Presto en digital utbildning i Första hjälpen. I utbildningen får du se exempel på olyckshändelser och akuta sjukdomsfall. Med bedömningsmodellen L–ABCDE som grund lär du dig ta aktiva beslut för att på bästa sätt hjälpa den drabbade.

Du får lära dig om hjärt-lungräddning, stabilt sidoläge, åtgärder vid luftvägsstopp, blödningar, brännskador och mycket mer. Gå utbildningen var du vill, när du vill och i din egen takt.”

Grundläggande utbildning för alla personer oavsett roll eller arbetsplats.

Öka chanserna för personer som drabbats av akut skada eller sjukdom att bli hjälpta samt minska de negativa följderna av händelsen.

Utbildning enligt bedömningsmodellen L–ABCDE.

  • Livshotande läge
  • Larma 112
  • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare
  • Åtgärd vid luftvägsstopp
  • Stabilt sidoläge
  • Akut sjukdom (epilepsi, diabetes, hjärtinfarkt, stroke)
  • Blödning, cirkulationssvikt, ben-, armbrott, kläm- kross- och amputationsskada
  • El- och Brännskada
  • Huvud-, nacke- och ryggskada
  • Ögonskada

1.5 tim.