E-learning: Kemiska arbetsmiljörisker

Lim, färg, lack, spackel, fogmaterial och många andra produkter innehåller hälsofarliga kemikalier som skadar kroppen, ofta genom inandning eller hudkontakt. Alla som leder eller sysselsätts i arbete med exponering av hälsofarliga kemiska produkter ska ha kunskaper i hur riskerna kan förebyggas.

Prestos nya utbildning ger kunskaper om krav som ställs och hur arbete kan ske säkert. Den här utbildningen kallades tidigare för ”Härdplastutbildning”.

Den som leder eller sysselsätts i arbete med risk för exponering av hälsofarliga kemikalier.

Kunskaper om risker vid exponering av hälsofarliga kemiska produkter. Veta vilka krav som ställs och hur arbetet kan ske säkert.

  • Produkter & hälsofarliga kemikalier
  • Exponering & risker
  • Lagar och regler
  • Riskbedömning
  • Säkert arbete

Ca 45 minuter.