E-learning: Säkrare Leveranser

Den här utbildningen riktar sig till alla som deltar i planeringen av och samordnar godshantering på byggarbetsplatser, väg- och anläggning eller fasta produktionsanläggningar. Många tillbud och olyckshändelser sker i samband med lossning och lastning av gods.

För att förebygga dessa utses och utbildas Leveranssamordnare som har till uppgift att stödja produktionsledning i det praktiska logistikarbetet. Det sker genom att planera, samordna och kontrollera leveranser i syfte att hitta eventuella risker innan lastning eller lossning utförs.

Säkra arbetsplatser vid godshantering och undvika olyckshändelser.

Alla som deltar i planeringen av och samordnar godshantering på byggarbetsplatser, väg- och anläggning eller fasta produktionsanläggningar. Personer som utses till Leveranssamordnare.

  • Rollen som Leveranssamordnare
  • Lagar och regler
  • Godshantering – ankomst, lossning, lastning
  • Riskhantering – kontrollera, bedöma, agera
  • Hantera avvikelser från planering
  • Dokumentation

Uppskattad tidsåtgång ca 2 timmar.

Nej