Säkrare Leveranser

Den här utbildningen riktar sig till alla som deltar i planeringen av och samordnar godshantering på byggarbetsplatser, väg- och anläggning eller fasta produktionsanläggningar. Många tillbud och olyckshändelser sker i samband med lossning och lastning av gods.

Hur önskar du genomföra utbildningen?