Truck repetition E-Learning

Prestos e-learning i Truck är för alla som vill göra den teoretiska grundutbildningen på egen hand, var man vill, när man vill, i sin egen takt. I utbildningen får man grundläggande kunskaper om truckar, körning och säker godshantering.

Den som kör truck ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Prestos e-learning i Truck är för alla som vill göra den teoretiska grundutbildningen på egen hand, var man vill, när man vill, i sin egen takt. I utbildningen får man grundläggande kunskaper om truckar, körning och säker godshantering. Efter kompletterande praktisk utbildning ger den förarbevis för den trucktyp som utbildats på.

Kunskaper som krävs för att kunna delta i den praktiska körträningen samt truckförare i behov av repetition av teoretiska grundkunskaper i Truck.

Truckförare

75 min

  • Allmänt om olika truckar
  • Lagar och regler
  • Funktion och kontroll
  • Grundläggande om truckkörning
  • Godshantering
  • Material
  • Trafikregler och säkerhet