ADR – Ny Klass 1 / Ny Klass 7

ADR Klass 1 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera explosiva ämnen och föremål över undantagen mängd. ADR Klass 7 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera radioaktiva ämnen och föremål över undantagen mängd.

Utbildningen är för dig som skall transportera explosiva ämnen och föremål över undantagen mängd.

Efter avslutad utbildning har du den kunskap och kännedom som motsvarar minst de ämnesområden som anges i ADR-S delavsnitt 8.2.2.3.3.

  • Särskilda risker förknippade med explosiva och pyrotekniska ämnen
  • Särskilda krav beträffande samlastning av ämnen och föremål i klass 1
  • Andra regler och bestämmelser angående explosiva ämnen och föremål
  • Utmärkning och etikettering
  • Dokument och utrusning

1 dag.

Efter genomförd utbildning tillhandahålls intyg som är giltigt 5 år. Provet skrivs hos Trafikverket på deras kontor.

Repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

Om du har ett utländskt ADR-intyg skickar du in namn, personnummer och foto på framsida och baksida av ADR-intyget till [email protected] Detta för att MSB ska skulle verifiera intyget med berört land.