ADR – Ny Klass 1 / Ny Klass 7

ADR Klass 1 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera explosiva ämnen och föremål över undantagen mängd. ADR Klass 7 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera radioaktiva ämnen och föremål över undantagen mängd.

Hur önskar du genomföra utbildningen?