ADR – Ny Klass 1 / Ny Klass 7

ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

ADR Klass 1 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera explosiva ämnen och föremål över undantagen mängd.

ADR Klass 7 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera radioaktiva ämnen och föremål över undantagen mängd.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som skall transportera explosiva ämnen och föremål över undantagen mängd.

Mål

Efter avslutad utbildning har du den kunskap och kännedom som motsvarar minst de ämnesområden som anges i ADR-S delavsnitt 8.2.2.3.3.

Innehåll

  • Särskilda risker förknippade med explosiva och pyrotekniska ämnen
  • Särskilda krav beträffande samlastning av ämnen och föremål i klass 1
  • Andra regler och bestämmelser angående explosiva ämnen och föremål
  • Utmärkning och etikettering
  • Dokument och utrusning

Tidsåtgång

1 dag.

Intyg

Efter genomförd utbildning tillhandahålls intyg som är giltigt 5 år. Provet skrivs hos Trafikverket på deras kontor.

Repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

Om du har ett utländskt ADR-intyg skickar du in namn, personnummer och foto på framsida och baksida av ADR-intyget till [email protected] Detta för att MSB ska skulle verifiera intyget med berört land.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.