ADR – Tank

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning och är för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter eller i batterifordon med en totalt volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym som överstiger 3000 liter.

För dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt
gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Efter genomförd utbildning ska du vara medveten om vilka risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank samt känna till de krav som gäller för att kunna hantera och transportera farligt gods med hänsyn till människa, miljö och egendom.

  • Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank.
  • Krav som gäller för fordon med tank UN-tankar och tankcontainrar.
  • Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser.
  • Märkning och etikettering.
  • Spill och brand.
  • Särskilda bestämmelser vid transport av petroleum.

2 dagar.

Efter genomförd utbildning tillhandahålls intyg som är giltigt 5 år. Provet skrivs hos Trafikverket på deras kontor.

Repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

Om du har ett utländskt ADR-intyg skickar du in namn, personnummer och foto på framsida och baksida av ADR-intyget till [email protected] Detta för att MSB ska skulle verifiera intyget med berört land.