ADR – Tank

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning och är för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter eller i batterifordon med en totalt volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym som överstiger 3000 liter.

Hur önskar du genomföra utbildningen?