BAM arbetsmiljö

Arbetsmiljön är otroligt viktig på en arbetsplats. Detta för att personalen ska må bra och få de förutsättningar som krävs för att sköta sitt arbete. Det i sin tur resulterar i att personalen också orkar sköta sina arbetsuppgifter på ett effektivt och bra sätt

Alla har ett gemensamt ansvar att se till att arbetsmiljön är bra på en arbetsplats, men det är arbetsgivarens främsta ansvar att tillhandahålla de resurser som krävs för en bra arbetsmiljö. Det finns kurser som arbetsgivare och skyddsombud kan gå för att lära sig mer om vad som gäller kring arbetsmiljön på en arbetsplats. Givetvis kan alla gå kurserna och det är en bra kunskap att ha, även om den främst är riktad till arbetsgivare och skyddsombud.

För att veta vad det finns för risker i arbeten är det viktigt att du får den utbildning som krävs. En utbildning som ger dig just den kunskapen är bam. I denna utbildning går man igenom risker, riskbedömningar, vad som krävs av arbetsgivaren, respektive arbetstagaren. Dessutom får man en insikt i vad konsekvenserna kan bli om man inte förhåller sig till de regler och riktlinjer som finns. En bra arbetsmiljö innebär således att alla ska må bra både fysiskt och psykiskt. Att minimera risker, eller eliminera dessa helt om det går. Bam står för bättre arbetsmiljö och kursen kan man hitta såväl digitalt, som i ett fysiskt klassrum. Dock förkommer det också praktiska övningar. På Prestos kunskapsbank kan man hitta ett urval av utbildningar, bland annat arbetsmiljöutbildningar.

Att hålla en bra arbetsmiljö på en arbetsplats är ett kontinuerligt arbete. Det kan uppstå risker hela tiden och som arbetsgivare måste man se över risker som kan uppstå under ett ständigt arbete. På alla arbetsplatser måste det därför finnas ett så kallat skyddsombud som kan bedöma risker och göra upp en plan för hur man ska åtgärda dessa. Sen skiljer givetvis riskerna från arbetsplats till arbetsplats. På en byggarbetsplats kan det till exempel handla om en byggställning som kan utgöra fara, medan det kan handla om den psykosociala arbetsmiljön på ett kontorsjobb. Alla risker måste iakttas och prioriteras. Detta är ett viktigt arbete på alla arbetsplatser som ska fortgå hela tiden.

Som nämnts ovan är det viktigt att ha ett skyddsombud på arbetsplatsen. Skyddsombudet bör se över arbetsmiljön och företräda de anställda för deras välmående på jobbet. Skyddsombudet ska får en gedigen utbildning för att kunna få den kunskap som krävs. Att skapa en god relation mellan ledningen och personalen är också en viktig faktor för att skapa en bra arbetsmiljö. Att skyddsombudet ser till att arbetsmiljöarbetet effektiviseras så gott det går är också en viktig faktor för att arbetsmiljön ska upprätthållas.

Om en arbetsplats inte följer de regler som krävs för en bra arbetsmiljö kan du hänvisa till arbetsmiljölagen. Det är en svensk lag, vars syfte är att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatser. Lagen finns för att arbetsmiljön anses vara en väldigt viktig faktor när det kommer till arbetsplatser. Följs inte lagen kan det ge företaget en hel del konsekvenser, så som exempelvis böter. De som ser till att lagen följs är en myndighet som kallas för Arbetsmiljöverket.

Senast uppdaterad: 02 maj 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000