Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Här på Presto erbjuder vi tjänster, produkter och utbildningar för att skydda verksamheter och privatpersoner och rädda liv.

En sak som är viktig för att både chefer och anställda ska må bra är arbetsmiljön. Det finns många saker att ta hänsyn till vad gäller lagar och det finns flera konkreta saker du som chef eller skyddsombud kan göra för att få en bättre och säkrare arbetsmiljö. Därför erbjuder vi arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. I följande text får du mer information om utbildningen.

Är du chef, arbetsledare eller skyddsombud för ett företag och vill få bättre koll på hur du, eller ni, kan jobba för att nå upp till de krav som bland annat Arbetsmiljöverket har satt upp kan du gå en bra utbildning via Presto.

Som ledare på ett företag är det viktigt att du är medveten om vilka lagar och regler som har satts upp för att skydda de anställda och dig själv om du är chef eller arbetsledare för att ni ska må bra på arbetsplatsen och kunna arbeta på ett säkert sätt. De företag som inte följer Arbetsmiljöverkets uppsatta krav kan få olika konsekvenser och därför är det av största vikt att du som chef ser till att ditt företag når upp till kraven vad gäller arbetsmiljön. 

När du går en arbetsmiljöutbildning får du information om alla krav som innefattar Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1. När du vet vilka krav som finns blir det enklare för dig att se över arbetsmiljön och därefter ta i tur med eventuella åtgärder.

Utbildningen innehåller flera moduler som går igenom olika punkter som är viktiga för att du ska uppnå de krav som Arbetsmiljöverket har satt upp. 

Du får till exempel insikt i vilket ansvar du som chef har vad gäller arbetsmiljön och vad som är chefens roll och vad som är skyddsombudets roll.

Du får också lära dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete vilket förkortas till SAM och bättre  arbetsmiljöarbete vilket förkortas till BAM.

I utbildningen får du också lära dig om allt som står i arbetsmiljölagen och vilken dokumentation som ska finnas på en arbetsplats.

Slutligen får du även information om den sociala arbetsmiljön är och vad psykosocial arbetsmiljö är för något.

Utbildningen är flexibel då du kan välja mellan att gå den på distans. När du går en distansutbildning kan du läsa kursen där du sitter och du behöver därmed inte lägga tid på att ta dig iväg till utbildningsplatsen. Men du kan även gå den på plats om det passar dig bättre. När du bokar utbildningen kan du se på vilka platser Presto har möjlighet att erbjuda utbildningen på. Du kan boka utbildningen via Prestos hemsida. De finns att gå en gång i månaden.

Utbildningen tar en dag och kostar 5 900 kr. Målet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och insikter som behövs för att ditt företag ska nå upp till arbetsmiljölagens standarder. På så sätt ökar du chanserna att få en bättre arbetsmiljö.

Senast uppdaterad: 23 februari 2023