Behörighetsutbildning heta arbeten

För att kunna jobba med heta arbeten, det vill säga vid exempelvis bränder är det viktigt att du går en behörighetsutbildning inom heta arbeten.

På utbildningen får du rätt kunskap och även ett certifikat för att kunna arbeta vid brandfarliga, heta arbeten. Heta arbeten inkluderar svetsning, skärning, lödning och andra arbeten som producerar gnistor eller höga temperaturer som kan resultera i en brand. Utbildningen är givetvis också ett krav för att få behörighet att arbeta inom området. Förutom att få behörighet att arbeta med brandfarliga ämnen, får du också lära dig om brandskydd och släckningsarbete, vilket är ytterst relevant för att kunna arbeta med heta arbeten på ett säkert sätt.

När du gått klart behörighetsutbildningen och blivit godkänd får du ett tidsbegränsat certifikat från Svenska Brandskyddsföreningen eller Svebra. Det kan vara bra att veta att du behöver uppdatera dina kunskaper vart femte år. Det innebär att du måste gå behörighetsutbildningen igen och certifikatet måste förnyas. Detta beror på att mycket kan förändras med åren. Regler kan förändras, men kunskapen behöver också underhållas. Eftersom det kan vara lätt att glömma bort vissa steg är det bra att få en repetition för att känna sig trygg vid utförandet av heta arbeten.

Många utbildningar kan hållas online. Du bör dock vara medveten om att det finns vissa praktiska övningar, till exempel släckövningar, som inte kan utföras på distans. Teoridelen hålls digitalt men kursen innehåller även en praktisk släckövning.

Innehållet i utbildningen är olika säkerhetsregler för brandfarliga, heta arbeten på en arbetsplats, kunskap om bränder samt genomförande av släckningar. Vidare får du lära dig om olika riskbedömningar och vilka metoder du kan använda i vissa lägen. Andra viktiga ämnen som tas upp i utbildningen är riktlinjer, lagar och ansvar samt hur du kan förebygga exempelvis bränder.

En av metoderna som du lär dig om på behörighetsutbildning för heta arbeten kallas 3M-metoden. De 3 M:en står för:

  1. Metod: De som utför heta arbeten ska vara utbildade och följa säkerhetsrutinerna.
  2. Material: Identifiera och ta bort alla brännbara material i närheten av arbetsområdet. Om det inte går att flytta material, se till att det skyddas mot brand.
  3. Miljö: För att kunna utföra heta arbeten bör arbetsmiljön ses över, till exempel genom att ta bort brännbart material och se till så att brandbekämpningsutrustning är tillgänglig och lättåtkomlig. Skapa ett säkert arbetsområde där risken för brand minimeras.

 3M-metoden används för att säkerställa säkerheten vid heta arbeten.

Precis som med andra utbildningar kommer det krävas att du gör ett test när utbildningen lider mot sitt slut. För att bli godkänd och få sitt certifikat måste du alltså bli godkänd på testet. Resultatet får du veta omgående och därmed vet du också om du är godkänd eller inte.

För dig som vill hålla dig uppdaterad på nyheter och matnyttig information finns appar framtagna av Brandskyddsföreningen och Svebra som är till för dig som arbetar med heta arbeten. I appen finns bland annat ditt certifikat, alla detaljer gällande din behörighet och tillstånd, samt frågor och svar gällande brandfarliga ämnen.

Senast uppdaterad: 11 september 2023

Läs mer inom denna kategori

Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000