Heta arbeten giltighetstid

Heta arbeten är ett begrepp som används för att beskriva de arbeten som löper större brandrisk om något hanteras på fel sätt. Ett bra exempel på ett så kallat hett arbete är svetsare.

Eftersom dessa typer av yrken löper större brandrisk har försäkringsbolagen satt upp krav på att de som utför dessa typer av arbeten ska inneha ett certifikat. Du får certifikatet genom att gå någon av brandskyddsföreningens utbildningar som är utformade för dig som har ett hett arbete. Det är viktigt att du innehar certifikatet för att du ska visa att du har behörighet för det arbete du utför som innebär en brand och säkerhetsrisk.

En sak som är bra att ha i åtanke för dig som redan har gått en kurs i heta arbeten är att certifikatet du får har en begränsad giltighetstid. Det är för att försäkra dig om att du har utbildningen färskt i minnet och för att du ska nå upp till de krav som satts upp. Det händer att det kommer nya lagar och regler och därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad för att du ska vara säker på jobbet och utföra det på ett säkert sätt. 

Certifikatet har en giltighetstid på 5 år. När giltighetstiden för certifikatet har gått ut är du skyldig att förnya det. Om du inte innehar ett giltigt certifikat i heta arbeten finns det stora risker för konsekvenser. Du riskerar till exempel att få ut mindre på försäkringen ifall något skulle gå snett och du inte har ett giltigt certifikat.

Du ska alltså gå en ny utbildning 5 år efter senaste utbildning för att du ska vara fortsatt behörig.

Det är brandskyddsföreningen som arrangerar utbildning inom heta arbeten. På hetarebeten.se kan du läsa mer om heta arbeten.

När du besöker deras hemsida och ska söka dig till en av deras utbildningar har du tre alternativ. Det du har att välja bland är en behörighetsutbildning i heta arbeten, fördjupning tillståndsansvar heta arbeten och en instruktörsutbildning. Har giltighetstiden gått ut och du inte vill fördjupa dig ska du alltså gå om behörighetsutbildningen.

Hos Presto erbjuder vi utbildning i heta arbeten i samarbete med Brandskyddsföreningen, vilket innebär behörighetsutbildningen. Efter genomförd utbildning ska du ha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Heta Arbeten.

Du kan hitta en utbildning oavsett vart i landet du bor. Du kan även välja om du vill läsa på distans eller i sal. Fördelen med att gå en utbildning i sal är att du har möjlighet att ställa frågor till den som håller i utbildningen. 

Du kan också välja inom vilket spann du vill hitta en utbildning. Det finns utbildningar inom de närmsta veckorna såväl som de närmaste månaderna. Om du har en tid kvar på giltighetstiden behöver du inte välja en utbildning som är inom de närmsta två veckorna. Men det är bra att vara ute i god tid och boka din utbildning om du vet att giltighetstiden håller på att gå ut.

Senast uppdaterad: 01 mars 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

Vecka 28—31
Mån—fre: 9—15
Lunchstängt: 12—13

010-45 20 000