Heta arbeten

För dig som arbetar med heta arbeten finns en del att tänka. Inte minst ur ett säkerhetsperspektiv.

Vi på Presto arbetar tillsammans med våra certifierade instruktörer för att kunna ge dig möjligheten att hitta en utbildning som passar just dig. Vi utbildar men finns också för att kunna ge bästa möjliga råd och service, så att du aldrig behöver gå svarslös under din lärotid.

Arbetar du som svetsare eller med lödning eller skärning? Är du kanske tillståndsansvarig och brandvakt? Då behöver du veta om att försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att du är utbildad och erhållit ett aktuellt certifikat. Detta kan vi kan hjälpa dig med. Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen för att utbilda personal inom brandsäkerhet tillsammans med oss och våra SBF-certifierade instruktörer.

Hur fungerar försäkringen vid eventuell skada? Vad orsakar egentligen nedsatt ersättning? Detta är bara några av de frågor som kommer diskuteras före avslutad utbildning. På ett pedagogiskt sätt tar vi oss igenom försäkringsbolagens ersättningsregler så att ditt företag får möjligheten att ligga steget före. Ett kraftfullt åtgärdspaket helt enkelt.

Förutom brandteori och brandansvar tillkommer också praktiska moment. Vi provar brandsläckare, diskuterar olika släckmetoder som sedan återspeglas i olika släckövningar. Efter avslutad behörighetsutbildning, och ett godkänt resultat under slutet av dagen, leder till ett tidsbegränsat certifikat från Svenska Brandskyddsföreningen på fem år.

Vill du ha stöd, nyheter och en rad andra matnyttiga funktioner så finns numera en app framtagen av brandskyddsföreningen - och vår samarbetspartner - som är anpassad för dig som arbetar med brandfarliga ämnen. I appen hittar du bland annat ditt certifikat, alla detaljer gällande din behörighet och tillstånd, samt frågor och svar gällande brandfarliga ämnen. I kunskapsbanken finns dessutom information om riskbedömning, tillståndsgivning, metoder och olika typer av delegering. Med hjälp av den digitala tillstånds- och kontrollistan kan du även skriva tillstånd för Heta Arbeten® direkt i mobilen.

Genom kunskap och aktiv strävan efter säkerhet kan vi göra mer om olyckan är framme. Vår erfarenhet sträcker sig hela vägen tillbaka till 1959 och vi har arbetat med brandsäkerhet sedan dess. Kunskap som vi gärna delar med oss av. Förutom våra utbildningar och produkter så pågår även vårt dagliga arbete med hållbarhet. Detta innebär till exempel att vi erbjuder produkter med både säkrare och mer effektiva metoder för att värna om vår miljö. Målet för oss är att skummet från en brandsläckare inte bara ska kunna bara släcka elden, utan att också göra det med så lite miljöpåverkan som möjligt. Går det dessutom att förvandla samma brandsläckare till en retursläckare - så ser vi det som något att sträva efter. Om detta, och mycket mer kan du läsa här.

Idén om skadeprevention inom Heta Arbeten är enkel, men implementeringen av denna kunskap på arbetsplatser runt om i Sverige, har lett till radikala förändringar sedan dess introduktion 1990. Inte nog med att antalet bränder minskat, statistiken visar också att mängden skadekostnader minskat med hela 75 %. Detta gör konceptet för skadeprevention till den största - och mest lyckade - förebyggande åtgärd mot bränder som någonsin gjorts i vårt avlånga land de senaste trettio åren. Så varför sluta nu?

För att få arbeta med brandfarliga material så krävs ett fördjupat samarbete mellan tre huvudparter. Den tillståndsansvarige - som är beställarens representant och den som i huvudsak ger tillstånd för det aktuella arbetet, en brandvakt - som alltid måste finnas på arbetsplatsen, samt de faktiska arbetstagarna, som utför heta arbeten. För detta krävs utbildning inom brandrisk och en giltig behörighet för tillfälliga arbetsplatser.

Alla företag befinner sig i olika skeden. Vi har paketlösningar för den plats där just ni befinner er. Hos oss finns alltifrån brandutbildningar och Första hjälpen-kurser till säkra lyft enligt ISO och truckutbildningar. Vi erbjuder den senaste säkerheten och har personal som arbetar varje sekund med att hjälpa ditt företag att hitta rätt.

Förutom våra utbildningar erbjuder vi även en rad olika hjälpmedel. Några av dem kommer ni som valt utbildningen "Heta Arbeten" att få testa under exempelvis brandövningar, där vi tillsammans går igenom praktiska moment för att släcka och förebygga brand på arbetsplatsen. Men det finns också hjälpmedel som kan vara värt att lära sig mer om, för att kunna tillgodose alla behov som kan tänkas uppstå. Samtidigt finns det också krav på vad som måste finnas på varje plats där heta arbeten förekommer.

Brandskydd kan vara krångligt, men som Nordens största brandskydd- och utbildningsföretag erbjuder vi en uppsjö produkter och tjänster med rikstäckande service. För att uppfylla försäkringsbolagens krav vid heta arbeten måste bland annat två 6 kg pulversläckare kunna användas av samtliga i byggnaden. Som lägst ska klassningen på brandsläckarna vara 34A 233B. Om det dessutom rör sig om en lite större arbetsplats kan behovet av släckarkärror var betydligt större, än på en mindre. Här kan vi på Presto erbjuda två olika typer av släckarkärror vid just förflyttning av brandsläckare. Till en väldigt förmånlig prisbild.

För dig som arbetar inom svets och löd är kvalitetssäkrade svetshandskar ett måste. Därför är våra svetshandskar gjorda av getnarv som lämpar sig vid exempelvis TIG-svetsning. Handsken, som är sydd med värmetålig kevlartråd, har en 10 cm krage i nötspalt och en tydlig resår för bättre passform.

Heta arbeten kräver också skydd av obrännbart material. Våra svetsmattor av glasfiber är framställda utan kemikalier, och kan på så sätt minimera risken av miljöfarliga gaser. Mattorna är lätta att forma, är okänslig för flesta kemikalier och går att använda flera gånger. Precis som många av våra andra produkter.

När allt högre miljökrav ställs på maskinernas utsläpp- och bullernivåer kan det också öka risken för brand. Detta då motorutrymmena blir mer slutna - vilket i sin tur kan påverka utrustningens avkylningsförmåga. Presto erbjuder effektiva släcksystem efter senaste brandföreskrifterna - för alla typer av fordon. Släckanläggningen kan enkelt installeras i det aktuella motorutrymmet. Vi arbetar dagligen med alla typer av arbetsmaskiner och installationer i exempelvis lastbilar, anläggningsmaskiner, skördetröskor och skogsmaskiner. Alla våra Släcksystem är godkända för att uppfylla de särskilda kraven som återges i Svensk brandskyddsföreningens regelverk (SBF 127). Vi har även utbildad personal som genomför både brandskyddskontroll och elbesiktning av samtliga fordon. Tillsammans med våra serviceorganisationer kan vi erbjuda montering och service; samt brandskyddsbesiktning oavsett var du befinner dig.

Presto erbjuder en rad olika brandposter anpassade för just din arbetsplats. Vi utgår ifrån möjligheterna för själva slangrullen så att brandposten enkelt byggas där den blir som mest effektiv. Vi har även reservdelar om något skulle behöva bytas ut. Liksom regelbundna besiktningar av din utrustning.

Vare sig du hyr eller själv äger verksamhetens lokaler måste du tillse att det finns ett fungerande arbete med SBA. Då ska alla befintliga brandposter finnas med som enskilda kontrollpunkter. De rutinkontroller som du själv kan göra är att titta efter om all skyltning sitter som den ska och inte är skymd från något håll. Dessutom behöver du se efter om det uppstått något läckage från brandpostens ventiler eller kopplingen till slangen och munstycket. Det får inte heller finnas några synliga skador som till exempel bucklor på utrustningen eller veck på slangarna. Brandposten får inte heller skymmas eller vara blockerad av möbler, bråte eller liknande. Är brandposten placerad i ett skåp, ska skåpet enkelt gå att öppna helt och det får inte vara låst.

Vid fastmonterade släcksystem är bedömningen att brandrisken är så pass stor att en handbrandsläckare och enskilda brandposter helt enkelt inte räcker till. På många platser där heta arbeten förekommer, bör därför anpassade system för gassläckning installeras. Presto tillhandahåller en rikstäckande serviceorganisation för fasta släcksystem. Vi arbetar förebyggande men erbjuder också akutservice om olyckan skulle vara framme.

Som tur är finns det många enkla åtgärder som alla kan göra själva för att minska risken för brand vid heta arbeten. Vid heta arbeten kan det underlätta att vara två och att en kan agera brandvakt, så den andra kan jobba obehindrat. Även om inte alla kan täcka upp varje enskild risk, är det viktigt att någon genomför det som den som inte kan själv.

De allra flesta bränder som får tid att utveckla sig, beror på att det inte finns ett fungerande larmsystem. Rök-, brand- och gaslarm är viktiga förebyggande åtgärder mot att råka ut för en fullt utvecklad brand eller förgiftning genom inandning av gas eller rök.

På Presto jobbar vi aktivt utifrån visionen att ingen person ska behöva skadas av bränder på sina arbetsplatser. I "Riskpodden" möter vi sakkunniga, erfarna gäster och kan ägna tid åt olika detaljer som gör att vi kan lära oss mer om hur vi undviker fara. En perfekt podcast för dig som arbetar med heta arbeten, eller bara vill lyssna på matnyttiga samtal om risker och säkerhet.

Kanske lär du dig något som du trodde att du visste, men kanske hade fel om. Eller så lär dig något helt nytt. Varje gång. På Riskpoddens hemsida kan du dessutom föreslå ämnen och områden du själv skulle vilja höra mer om.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022