Brandlarm företag

Ett brandlarm räddar liv och kan förhindra att en hel byggnad brinner ned.

Dessutom reagerar ett brandlarm på rök och värme vilket bidrar till att aktivera utrymningslarmet. Det här innebär att utrymning av personalen i ditt företag kan ske på ett proaktivt sätt.

Först och främst är det oerhört viktigt att vara proaktiv i sitt arbete med brandskydd. Bara för att ditt företag har köpt ett brandlarm innebär det inte att brandskyddet är komplett, ditt företag ska jobba systematiskt med brandsäkerhet.

Oavsett vilken organisation det är behöver ditt företag jobba med brandsäkerhet i daglig verksamhet. Enligt lagen om skydd mot olyckor finns krav på att ägaren eller nyttjanderättshavaren ska ansvara för brandsäkerhet i en byggnad.

Trots att ditt företag kanske inte har så många anställda är det företagets ledning som har ansvaret om olyckan skulle vara framme och en brand uppstår. På så sätt är det ledningen som har det yttersta ansvaret när det gäller brandsäkerhet. En given utgångspunkt för företagets ledning måste därmed vara att tilldela någon i personalen ansvar för brandskydd.

I den här rollen är det avgörande att lära sig hur skyddssystem och inte minst hur ett brandlarm fungerar. Dessutom är det viktigt att samtliga medarbetare blir utbildade för att veta hur de ska agera vid brand.

När du ska komma igång och installera ett brandlarm för ditt företag är det viktigt att göra en översyn av fastigheten. För att en optimal brandskyddslösning ska genomföras måste översynen inbegripa brandbelastning och begränsningar för brandceller.

En optimal brandskyddslösning kräver hög grad av brandteknisk kompetens. Ditt företag kommer förmodligen ha en del frågor om brandlarmet ska vara kopplat till räddningstjänst eller säkerhetsföretag. Dessutom kan frågor kring brandlarm företag handla om hur företaget bör organisera detektorövervakning, rök- och värmedetektorer på bästa sätt.

Senast uppdaterad: 11 september 2023