Första hjälpen

Kunskaper inom första hjälpen kan vara skillnaden mellan liv och död.

Ju fler som har kunskaper inom första hjälpen desto fler liv kan räddas. Att snabbt kunna påbörja hjärt- och lungräddning kan vara avgörande för om personen överlever och hur stora skadorna blir. Men första hjälpen innefattar inte enbart hjärt- och lungräddning utan även agerande vid olyckor, diabetes, nack- och ryggskador, brännskador och liknande. Genom goda kunskaper i första hjälpen kan du rädda en annan människas liv.

Något som är mycket vanligt är att vi människor drabbas av panik och tappar vår handlingskraft när olycksfall eller sjukdomsfall är framme. Genom att ha goda och grundade kunskaper inom första hjälpen kommer det bli enklare för dig att behålla lugnet och agera strategiskt. När vi får panik agerar vi orationellt, och kan ofta förvärra situationen mer samt stressa upp den olycksdrabbade ännu mer.

Brännskador är en av de vanligaste allvarliga olyckorna hos barn. Det är ofta olyckor som sker i hemmet, och hur barnsäkert vi än gör vårt hem kan olyckan ändå alltid vara framme. Du kan till viss del förhindra olyckor men kan aldrig helt och hållet ta bort alla risker. Det som är ännu viktigare då är att du ha koll på hur du ska agera om olyckan faktiskt är framme.

Att barn sätter handen på en varm spisplatta eller drar ner en kopp te som de får över sig är inte ovanligt. Om du vet hur du utför första hjälpen kan du minimera skadorna. Genom att kyla ner det brännskadade området kan du lindra skadan väsentligt.

Sjukdomsfall kan ske när som helst och var som helst, och genom första hjälpen kan skador minimeras enormt mycket. Om en person får en stroke och du vet hur du ska agera i en sådan situation kan du göra stor nytta. Sjukdomsfall där första hjälpen kan vara avgörande är:

  • Diabetes
  • Stroke
  • Allergisk chock

Det som vi kallar för hjärt- och lungräddning, eller ofta HLR, är en teknik för att hålla igång andning och hjärtverksamhet. Man utför HLR på en medvetslös person som inte andas.

Utför kompressioner av bröstkorgen

Man börjar då med att se till att personen som ska ta emot HLR ligger på rygg. Sedan börjar man med kompressioner av bröstkorgen. Genom att sitta bredvid den som är medvetslös så trycker man med bägge händer på varandra ner personens bröstkorg. Bröstkorgen ska man trycka ned ganska rejält - gärna sex centimeter - vilket ofta är djupare än många tror.

Blås in luft

Blås in så pass mycket luft att man tydligt ser att bröstkorgen höjs. Håll samtidigt igen näsan så att inte luften åker ut där. Om du tappar räkningen så är de officiella råden att prioritera kompressionerna och blåsa in luft sen när du kommer ihåg.

Takten för kompressionerna ska vara lite långsammare än två stycken per sekund.

Använda hjärtstartare

På platser som bibliotek och skolor och många andra finns ett stort antal hjärtstartare utplacerade i hela landet. Hjärtstartare kan användas som en del av HLR.

En hjärtstartare har en inbyggd röst med instruktioner. Rösten guidar användaren igenom varje steg av processen. Tanken är att på det sättet ska alla kunna använda hjärtstartare, om de behövs.

HLR för barn

Barn får hjärt- och lungräddning precis som vuxna, med två undantag. Dels ska du inte trycka ned bröstet lika långt. Mindre tryck ju mindre kropp, helt enkelt.

På spädbarn ska du blåsa in fem gånger i ett barns mun och näsa. Tanken med detta är att en vuxen mun helt enkelt ofta är för stor för att ge luft åt en liten mun på barn. Speciellt om näsan samtidigt skulle hållas för.

En första hjälpen väska innehåller medicinsk utrustning för olika typer av situationer är bra att ha till hands. En sådan bör finnas på varje arbetsplats. Beroende på var och hur en första hjälpen väska ska användas så kan också innehållet variera. Dock finns det ett par saker som varje låda bör innehålla.

Mot blödning

För det första så bör det finnas både förband och andra medicinska produkter för att stoppa blödning i väskan. Kompresser, gasbindor och vanliga plåster är bra exempel på den här typen av grundutrustning.

Väskan bör också innehålla en allround-sax så att du enkelt klippa till lagom stora kompresser och bindor. Dessutom så är det bra om det också finns någonting som stillar blödning. Det kan vara vadd eller kompresser som är preparerade med medel som stillar blödning.

Lindra brännskador

En mycket vanlig typ av skada, som inte kommer långt efter fall- eller trafikolyckor i statistiken, är brännskador. För att lindra konsekvenserna av en brännskada så är det viktigt att agera snabbt med rätt hjälp.

Därför är det lämpligt att en första hjälpen väska innehåller brännskadekompresser. De får gärna vara i olika storlekar eftersom den här typen av kompresser ibland inte passar att klippa isär.

Rengöring av sår

Sist men inte minst är rengöringsprodukter absolut nödvändiga att ha i en första hjälpen-låda. Stickskador, skrubbsår och många andra hudskador kräver rengöring innan man sätter på förband.

Desinficeringsmedel som till exempel alkohol ska finnas tillsammans med koksaltlösning. Det sistnämnda är praktiskt om man mer mekaniskt måste rengöra ett sår från smuts och andra synliga partiklar.

En annan viktig del av första hjälpen är att kunna få stopp på större blödningar. Genom att kunna olika förbandstekniker kan du hjälpa en skadad person från att förblöda. Många tycker att det är obehagligt med blod, men genom att veta hur du ska agera kan det underlätta. Den här kunskapen kan vara mycket användbar om du till exempel är först på plats vid en bilolycka eller liknande.

Inom första hjälpen ingår också att kunna göra en lägesbedömning. Det handlar om att kunna bedöma läget för att kunna prioritera vad som är mest akut och sedan kunna agera utifrån det. Har du goda kunskaper inom första hjälpen kan du ta kontroll över en olyckssituation exempelvis och delegera ut uppgifter till andra personer innan räddningstjänsten är på plats.

Se till att vara utrustat med rätt kunskaper genom att gå en kurs inom första hjälpen. Det är värt det och du kommer att tacka dig själv!

En av de absolut mest avgörande faktorerna för om en första hjälp faktiskt blir verklighet är förberedelser. Det spelar ingen roll hur välutrustad första hjälpen väska än är om det inte sitter i ryggmärgen för närvarande hur de ska hjälpa.

I skolan, och på många arbetsplatser, så genomför man med jämna mellanrum utbildning. Under utbildningen får elever eller medarbetare öva på att utföra HLR och samtidigt brukar man gå igenom var närmsta hjärtstartare är placerad.

Även om utbildningar är guld värda när det gäller att öka kompetensen och därmed kunna rädda fler liv, så är detta inte tillräckligt nog. Kunskap är som bekant en färskvara, och det är därför önskvärt att den här typen av utbildningar förekommer oftare än vad de idag gör.

En bra tumregel är att uppdatera sin kunskap inom första hjälpen. Tänk på att det går att modifiera utbildningens innehåll så att den passar just den lokala verksamheten.

Det är dessvärre inte möjligt att leva ett helt liv utan att vara med om en situation som kräver åtminstone grundläggande kunskap om första hjälpen.

Men ett bra sätt att minimera antalet tillfällen som risken för stora eller små olyckor dyker upp är att vara proaktiv. Det kan vara svårt att i sitt vardagliga liv, på skolan eller jobbet, alltid vara medveten om risker. Vi blir alla med tiden hemmablinda. Det man däremot kan göra att försöka tänka på vilka risker som finns och att ta hjälp av någon utifrån som med nya ögon kan titta på just din eller miljö och se vilka risker den medför.

Senast uppdaterad: 11 september 2023