Brandskydd

I en byggnad består ofta brandskyddet av olika delar som har som mål att hindra ett eventuellt brandförlopp samt minimera och begränsa konsekvenser vid en brand. Det kan till exempel vara brandlarm, brandcellsgränser, brandgasventilation, automatiska släcksystem eller utrymningsvägar.

I stort går det att skilja på två typer, passiva och aktiva brandskydd. Det passiva är till exempel branddörrar och brandväggar. De aktiva brandskyddet är till exempel sprinklers, brandvarnare och brandsläckare som används för att stoppa en eventuell brand.

Brandskydd regleras bland annat i lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Den beskriver skyldigheter för myndigheter, företag och organisationer vad det gäller brandskydd. Den gäller även för privatperson som till exempel har en skyldighet att rapportera och larma om man ser en olycka.

Är ett väletablerat företag i branschen och blev grundat 1959. Presto jobbar med helhetslösningar inom brandförsvar med kunder över hela Norden. Syftet är att skapa trygga säkra miljöer hos olika kunder trots att alla har olika förutsättningar. Det gäller stora eller små kunder i alla typer av miljöer och branscher.

Med en helhetssyn på brandskydd och säkerhet hjälper Presto kunderna att utifrån deras förutsättningar skapa värden som gör deras verksamheter tryggare och bättre. Varje år besöker Presto 70 000 kunder, utbildar 80 000 deltagare och återvinner 100 000 brandsläckare. Presto jobbar i alla led och erbjuder därmed ett heltäckande system från början till färdig produkt med både hårdvaror, utbildning och service så att ni kan vara trygga och att det följer gängse regelverk.

Den mänskliga faktorn är viktig vid brandskydd och därmed är det viktigt att ha rätt kompetens och utbildning. Presto erbjuder utbildning inom arbetsmiljö, brand och olycka. Med bred kompetens och många års erfarenhet finns det ett omfattande utbildningsprogram. Det kan vara brandsäkerhet, första hjälpen om olyckan är framme men även arbetsmiljö och juridik. Likaså allt som rör el, teknik, transporter samt säkerhet för att jobba på hög höjd.

Många ser brandskydd som komplicerat och svårt och tycker därför det är det bättre att överlåta service åt specialister. Genom vårt paket Presto+ får du både service och underhåll på brandskyddsinstallationer, hjälp med egenkontroller samt en risköverblick av verksamheten.

Företag och bostadsrättsföreningar kan vända sig till Presto för Brandskyddsrådgivning. Om ni äger eller om ni är nyttjanderättshavare av en fastighet eller byggnad så har ni en skyldighet enligt lag att ha ett fungerande brandskydd. Trots att det finns lagkrav så har även försäkringsbolagen krav när det gäller ert brandskydd.

Det kan gälla allt från att hantera brandfarliga varor, rätt typ av släckutrustning som är placerat på rätt ställe. Saker som säker el, servad och väl fungerande brandredskap, brandsäker sophantering är saker som ingår i ett säkert brandskydd.

Bostadsrättsföreningar har samma skyldigheter som ett företag att enligt lag ha ett säkert och fungerade brandskydd. De som bär det övergripande ansvaret är styrelsen i föreningen.

Ett bra brandskydd är inte bara en statisk installation utan ett systematiskt och kontinuerligt arbete. Det gäller företag, bostadsrättsföreningarna (BRF), fastighetsägare, restauranger och industrier. Ansvaret är där och försvinner inte när det är installerat utan innebär kontinuitet och systematisk kontroll. Det gäller dokument, kontroller och utbildning och kunskap hos personal. Det är viktigt och lagkrav men behöver inte vara så komplicerat. Enkla åtgärder kan göra stora skillnader om olyckan är framme.

Presto erbjuder hjälp med att skapa en trygg miljö i din verksamhet eller på vägarna om det gäller transporter. Säkerhetsrådgivarna är certifierade och säkerställer processer, utbildar och ser över hanteringen av till exempel farligt gods.

Ett skyddsrum är till för att skydda mot alla medborgare vid ett eventuellt krig eller annan fara. Idag finns det 65 000 skyddsrum i Sverige. En fastighetsägare med skyddsrum är skyldig enligt lag enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bestämmelser. Presto kan hjälpa dig med rådgivning och vad du behöver göra för att bibehålla den standard och skyddsnivå som lagen kräver.

En brandcell är till för att begränsa en brand om olyckan är framme. Små förändringar kan får stora konsekvenser, en ombyggnation, kabelgenomföring, ventilationsrör eller vanligt slitage kan bidra till att brandcellernas funktion minskar och kan få oanade konsekvenser. Prestos experter hjälper till och ser till att brandcellerna är och förblir täta.

En brandtätning är till för att rök och eld inte ska spridas genom hål i brandväggar. Genom analyser och diskussioner kan Presto ge råd till att åtgärda för att ni ska få en tryggare vardag.

Det kan gälla olika lösningar för kablar, rör och kanaler och olika miljöer kräver andra lösningar med olika material eller system. Presto kan erbjuda ett brandtätningsprogram som är både kostnadseffektiv och optimal utan att minska på säkerheten.

Det är kanske den mest kända installationen för brandskydd. Med erfaren personal är Presto godkända att installera så att alla krav blir uppfyllda. Det gäller hela vägen från offert och projektering genom hela processen till godkänd anläggning. Men även lösningar som täcker hela marknaden, ovan eller under mark eller till sjöss, inget är för komplext.

Presto jobbar med en rad olika typer av släcksystem som till exempel kan användas för detektering och släckning i kök, fordon, serverhallar med mera. Presto arbetar även med punktskydd som är monterade vid mindre utrymmen som fordon, hissar eller ett maskinrum. Även för storkök har Presto släcksystem som är kompakta och effektiva.

Detta var ursprungligen ett initiativ från Hjärt-Lungfonden men är numera en standard i Sverige (SS 280000 2015). Vid ett hjärtstopp gäller det att kunna agera snabbt, det kan vara skillnad mellan liv och död. Att kunna reagera korrekt och instinktivt kräver kunskap och beredskap. En hjärtstartare tillsammans med hjärt- & lungräddning är ett säkrare sätt att rädda liv när olyckan är framme.

Hjärtsäker zon betyder att det finns rutiner och beredskap för att hantera ett hjärtstopp på bästa sätt. Att personal har den kunskap som behövs för hjärt- och lungräddning och att alla berörda vet var utrustningen är och hur den fungerar. Målet är att arbete med en hjärtstartare kan börja inom 3 minuter vilket skapar trygghet för alla berörda på en arbetsplats.

När det gäller utveckling av produkter ligger Presto i framkant och har gjort sedan starten 1959. Innovation och kvalitet har varit ledord men även på senare år har miljö samt hållbarhet blivit central.

Utveckling av produkter och tester bedrivs i våra fabriker i Gnosjö och Katrineholm. Presto har full kontroll från början till slut. Från idé och skiss tills det blir monterat hos er.

Brandsläckare

Med en början 1978 startade det lilla familjeföretaget tillverkning i Katrineholm. I dag tillverkas Prestos Brandsläckare i en robotiserad fabrik som är den enda av sitt slag i Norden., Den röda Prestosläckaren har blivit synonymt med ett säkert brandskydd som du ser runt om i olika tänkbara miljöer.

Brandposter

Du ser dem vanligen på hotell, lager, kontor, skolor, sjukhus samt offentliga lokaler osv. Presto har flera olika typer att brandposter som ansluts till vattenledningsnätet vilket ger obegränsad tillgång till vatten.

Utrymningssystem

När en lokal eller fastighet ska utrymmas snabbt så finns det produkter för ett väl fungerande utrymningssystem där personsäkerheten sätts i första rummet, det kan vara skyltar, nödljusarmaturer, brandvarnare, trappor med mera.

För detta krävs utbildningar så att alla vet hur de ska göra vid en nödsituation. Men även underhåll är viktigt, skyltar kan lätt bli nerrivna eller att något försvinner vid en renovering eller ombyggnad. Presto kan hjälpa till med att förslå lämpliga utrymningssystem med utbildning.

Rökluckor

Brandgasventilator eller rökluckor kan vara skillnaden mellan en lyckad räddningsinsats eller katastrof.

De kallas även brandventilator och är en lucka som är till för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad vid en brand. Med en fungerande brandlucka kan man förlägna utrymningstiden, sänka temperaturen i fastigheten för att till exempel förhindra en brandgasexplosion men även begränsa spridningen av brandgaser i byggnaden. Även dessa system kräver tillsyn och service eftersom de ofta utsätts för vädrets makter som snö och kyla. Fungerande rökluckor faller under fastighetsägarens ansvar.

Brandarmatur

I Prestos fabrik i Gnosjö sker tillverkningen av brandposter och produkter för brandarmaturer och stigarledningar. Därmed innebär det att kan Presto kan leverera produkter som är unikt anpassade efter varje verksamhets krav. Det kan vara luckor och skåp som ska special anpassas eller byggas på speciellt sätt för att passa er.

Stigarledning

Vid brandbekämpning i höga byggnader så är stigarledningar en viktig komponent. Det är en serie rörsystem som förser räddningstjänsten med vatten vid ett tillbud. Det gäller även flera våningar upp.

Brandvarnare

Det är ett enkelt sätt att rädda liv och att montera en brandvarnare ta bara några minuter. Den reagerar snabbt på röken och ger dig tid att komma i säkerhet och undanröja fara. Mer än 100 personer dör varje år i Sverige i samband med brand och de flesta under dygnets mörka timmar. Det är därför en stor hjälp att kunna bli varnad när du sover.

Första hjälpen

Presto fokus ligger på brandskydd men kan även leverera ett komplett sortiment av första hjälpen produkter som är anpassade för olika miljöer och kravbilder.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024