Brandvarnare värmedetektor

Att ha en brandvarnare med värmedetektor räddar liv när olyckan är framme. Klicka här för att läsa mer om brandvarnare som kan upptäcka värme.

En värmedetektor är ett brandskydd som ger ifrån sig en signal när den känner av värme som överstiger en specifik grad. Genom att ha brandskydd har ni större chans att skydda de anställda i verksamheten. Vid en brand har ni som företag inte endast ansvar för byggnaden och materiella ting utan också personalen som vistas där.

En rökdetektor upptäcker rök till skillnad från en värmedetektor som aktiveras av förhöjd temperatur. Vilken ni väljer beror helt på ert behov och var ni ska använda den. En värmedetektor kan exempelvis inte detektera rök. Oftast används rökdetektorer och är därmed standardvalet eftersom den är så snabb på att upptäcka en brand vid ett tidigt skede. Däremot lämpar sig de inte lika bra på platser med gas eller damm. Då kan ni använda en värmedetektor i stället.

En grundregel som är bra att utgå ifrån är att alltid ha minst en varnare per våning, med undantag i kök och trapphus. Det är även viktigt att veta var ni ska placera brandvarnaren för att den ska fungera fullt ut. Om ni monterar upp den i taket, som är första prioritet, ska ni placera den 50 centimeter från väggen.

För att bibehålla en väl fungerande brandvarnare behöver ni rengöra den och kontrollera att den fungerar med jämna mellanrum. En rekommendation är att rengöring sker en gång om året och att ni bör testa den minst en gång i månaden. Om både skötsel och kontroll missköts kan det leda till att den larmar utan anledning eller slutar fungera.

Senast uppdaterad: 04 september 2023