Brandvarnare

Alla hem behöver en brandvarnare, stora som små.

En brand kan uppstå väldigt fort, kanske på grund av att ett levande ljus blivit bortglömt, brunnit ner och lågan tagit tag i en duk eller liknande. Ju större bostad desto fler brandvarnare behövs.

Att äga en eller flera brandvarnare kan rädda liv när brandolyckan är framme. Det är en lätt lösning som kan skydda er och andra personer som befinner sig i samma byggnad. Genom en hög signal kan samtliga i närheten bli informerade snabbt vid brand. Utan den här signaleringen kan både rök och eld vara svår att upptäcka i tid. Ni riskerar då att få informationen alldeles för sent och hinner därför inte utrymma byggnaden.

Det är minst lika viktigt att skydda arbetsplatsen som det är att skydda det egna hemmet. Den största skillnaden är att ni som företag tar ett större ansvar för inte endast materiella saker och byggnaden utan också andra människor. Vi rekommenderar att ni ska förebygga bränder genom att införskaffa skyddsutrustning såsom brandvarnare för att värna om er själva och personalen. All personal har rätt till en trygg arbetsplats. Med brandvarnare och liknande utrustning kan ni rädda liv.

Placera brandvarnaren i taket. Det är också bra att ha en brandvarnare i sovrummet och i vardagsrummet. Har du barn som har egna rum bör en brandvarnare även finnas i alla barns rum. Det är en stor säkerhet att ha brandvarnare i sitt hem. Rök drar sig uppåt och när den kommer fram till taket börjar brandvarnaren att tjuta. En brandvarnare som sitter i taket täcker ett rum på omkring 60 kvadratmeter. Ser du att elden fått fäste i något rum ska du ringa 112 och medan du inväntar brandmännen kan du antingen hälla vatten på elden eller lägga på så kallade brandfiltar som täcker branden. Det är därför bra att också ha sådana filtar hemma och även en brandsläckare.

Den minsta rekommendationen gällande antalet brandvarnare i en byggnad är en per våning. Undantag gäller de våningar som har kök då många bränder uppstår i just det här rummet. Här behöver ni oftast en extra brandvarnare.

Trappor är ett annat undantag där det behövs fler än en brandvarnare per våning, eftersom rök oftast sprids här. Det finns då en risk för att elden sprider sig till andra rum eller våningsplan, vilket kan ge katastrofala konsekvenser.

Då kan ni behöva fler brandvarnare än vad som vanligtvis rekommenderas.

När ni monterar en brandvarnare ska ni alltid placera den i taket, eftersom det är där den är som mest effektiv. Eftersom rök stiger blir signalen direkt utan långa fördröjningar.

Vid köpet av brandvarnare är det viktigt att se över eventuell CE-märkning då det indikerar att produkten är godkänd av EU och uppfyller de grundläggande kraven för hälsa, miljö och säkerhet. CE-märkningen är alltid väl placerad för att vara synlig och lättillgänglig. En del företag kan dock sätta den här märkningen på förpackningen om den inte får plats på produkten.

På varje brandvarnare finns en testknapp och den bör du regelbundet hålla in i några sekunder, för att höra om brandvarnaren börjar tjuta. Gör den det och slutar tjuta när du släpper knappen, ja då fungerar brandvarnaren som den ska. Eftersom brandvarnaren går på batterier tar de slut efter ett tag och om du inte testar dem regelbundet kan den sluta att fungera när du är bortrest. När batteriet är på gång att ta slut börjar brandvarnaren att tjuta. När du dammar och städar, glöm inte att damma av alla brandvarnare. En brandvarnare håller ungefär i tio år, sedan måste den bytas ut, och ett batteri håller ungefär i ett år.

De vanligaste brandvarnarna är de som monteras fast i taket, som går på batterier och som håller i ett år. Det finns också brandvarnare vars batterier kan hålla upp till tio år, dessa bör också kollas regelbundet. Om du av någon orsak har svårt att byta batterier, finns det brandvarnare som kopplas genom en kabel till ditt elnät. I brandvarnaren finns ett batteri som tar över vid strömavbrott. Många har i dag kopplat in hemlarm och då erbjuds ofta även en brandvarnare som går direkt till deras larmcentral. Om det börjar brinna i din tv eller någon annanstans, larmas det direkt till den central som hemlarmet är kopplat till. Där finns det personal som är tillgängliga dygnet om, de larmar 112 direkt och ringer även (hem?) till dig.

Vi erbjuder både enskilda varnare, sammankopplade och trådlösa beroende på vad ni föredrar. För att göra valet enklare förklarar vi nedan ett par olika egenskaper som brandvarnare kan ha.

Joniserad


En joniserad brandvarnare mäter elektriska spänningar i luften och kan känna av både synlig såväl som osynlig rök.

Optisk


Optiska brandvarnare som aktiveras av fotoceller.

Batteridriven


De flesta brandvarnare drivs idag av batterier som byts ut antingen årligen eller var tionde år. Däremot bör ni kontrollera batterierna oftare än så. Det är viktigt så att ni kan försäkra er om att varnaren kommer att fungera vid en eventuell brand. Byte av batteri är mycket enkelt då de flesta brandvarnare har en batterilucka på undersidan. Den här kan ni oftast på ett enkelt sätt montera av och på utan behov av en skruvmejsel.

Nätanslutna


För den som lätt missar och glömmer att se över och byta batterier i brandvarnaren finns det varnare som är anslutna med kabel till byggnadens elnät. Vid eventuellt strömavbrott kan ni också koppla in ett batteri som säkerhetsåtgärd för fortsatt skydd.

Sammankopplade


Slutligen finns också de brandvarnare som går att koppla samman och därmed kommunicerar trådlöst eller med hjälp av en kabel. De här underlättar signalering på samtliga våningar oavsett var branden befinner sig eller hur stor byggnaden är. Det enda som krävs är att varje våning har minst en varnare. Sammankopplade varnare lämpar sig därför bra för den som vill ha en hög säkerhet i en större byggnad med flera rum och våningar.

Det är viktigt att både kontrollera att brandvarnaren fungerar och att rengöra den kontinuerligt. Om ni missköter det här kan det ge konsekvenser av att den slutar fungera eller att den inte fungerar fullt ut som den ska.

När en brandvarnare samlar på sig smuts på insidan kan den exempelvis bli mer känslig och larma helt utan anledning. Därför bör ni göra rent den åtminstone en gång om året. Det här kan ni göra enkelt genom att använda en dammsugare med en mjuk borste. Ni kan även torka av utsidan med en fuktig trasa.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar felfritt genom att:

1.   Klicka på testknappen och invänta signal.

2.   Byta batteri om ingen signal kommer eller om en kort signal återkommer cirka en gång per minut.

Testandet av varnaren bör ske ungefär en gång i månaden, när ni har gjort rent den, bytt batteri eller satt upp en ny. Det kan också vara bra att testa den om ni har varit bortresta under en längre tid. Utgå alltid från att testa den med jämna mellanrum så att ni kan försäkra er om att den fungerar när olyckan väl är framme.

En del brandvarnare kan vara känsliga för förändringar av olika slag. Det finns därför en del punkter som ni kan utgå från för att motverka att oönskade larm uppstår och de beskriver vi nedan.

 • Montera inte upp brandvarnaren på platser där det sker snabba förändringar i temperatur. Undvik exempelvis fönster och dörrar som ofta öppnas och stängs. Drastiska temperaturförändringar kan orsaka kondens i varnaren.
 • Undvik att placera varnaren nära öppna spisar, kaminer eller andra apparater som producerar värme.
 • Se till att varnaren inte är placerad för nära fönster eller fläktar då det här kan sprida damm, pollen, insekter och andra orenheter. Montera därför ner varnaren när det är dags att renovera.
 • Håll brandvarnaren borta från platser med hög luftfuktighet såsom badrum eller tvättstuga.

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att hålla reda på temperaturskillnader, luftfuktighet samt att montera varnaren på en ren plats. Samtliga av de här punkterna kan orsaka oönskade larm, men även att er varnare sluta fungera.

Det har blivit mer vanligt att husägare och även de som bor i lägenheter och bostadsrätter skaffar sig ett hemlarm, som går till en larmcentral. Om du inte är hemma och någon försöker bryta sig in i ditt hem, får larmcentralen veta det och kan kontakta polis. Du sätter på larmet när du lämnar din bostad och sätter på det på kvällen när det är dags att sova, då kan du känna dig lugn. När du beställer ett sådant larm brukar larmcentralen erbjuda dig ett brandlarm som även det är kopplat till larmcentralen.

Om du inte är hemma och en brand är på väg att uppstå, larmas det till larmcentralen och operatören som alltid finns på plats kan direkt kontakta 112 och även ringa till dig. Du behöver ha brandvarnare i flera rum även om du har ett brandlarm som går till en larmcentral. Om det sker en rökutveckling utlöser brandvarnarna en signal som når larmcentralen.

Det allra bästa med att ha ett brandlarm som är kopplat till en larmcentral, är att centralen då kan upptäcka en brand som är på väg att uppstå i ditt hem om du inte är hemma. Brandvarnarna du har i taket i bostaden hör du bara om du är hemma, eller om någon står precis utanför din bostad och då kan ringa 112. Om du endast har dessa brandvarnare i taket kan din bostad hinna bli totalförstörd innan brandkåren hinner fram.

När en rökutveckling börjar i ditt hem går det ett larm på centralen, och de operatörer som finns på plats kan snabbt ta till det ingripande som behövs. Larmet kommer direkt när en rökutveckling som tyder på att en brand är på väg att uppstå. Då hinner operatören i sin tur både larma brandkåren och dig, oavsett om du är hemma eller inte. Om du är hemma berättar operatören för dig vad du ska göra innan brandkåren är på plats. Det spelar ingen roll var rökdetektorerna är placerade, alla går till larmcentralen och operatören kan snabbt lokalisera var branden är på väg att uppstå.

När du har ett larm kopplat till en larmcentral är rökdetektorerna alltid påslagna. De upptäcker direkt när en rökutveckling är på gång, och ger då ifrån sig obehagliga ljudsignaler. Larmcentralen kontaktar dig och 112, operatören berättar vad som är på gång och finns med dig hela tiden tills polis och brandkåren är på plats.

Det finns också andra skydd mot bränder som ni kan komplettera tillsammans med brandvarnaren för att ge ytterligare skydd. Flera brandskydd är alltid bättre än ett. Oavsett vad ni väljer rekommenderar vi att ha samtliga, men ett skydd är absolut bättre än inget alls. Några exempel på andra brandskydd är:

 • Brandfilt
 • Brandsläckare
 • Sprinklers

Genom att investera i brandskydd kan ni rädda liv. Det finns också andra saker ni kan göra för att minska risken för att en brand uppstår från första början. Tänk på följande.

 • Släck alla lampor och ljus innan ni lämnar byggnaden.
 • Lämna inte en spis igång utan tillsyn. Många brandolyckor uppstår i kök då en spis har lämnats obevakad.
 • Om ett lysrör blinkar eller inte går att tända, stäng av strömbrytaren direkt och byt ut lysröret.
 • Lämna inte tända ljus utan övervakning. Skulle de trilla ner kan de starta en liten låga i kontakt med exempelvis en gardin som sedan blir en stor brand.
 • Kontrollera så att alla sladdar är hela. Trasiga sladdar kan orsaka kortslutning och därmed starta en brand.
 • Skulle en apparat ha en trasig sladd ökar det risk för en brand och om byggnaden är tom finns det ingen som kan stoppa elden från att sprida sig.
Senast uppdaterad: 11 september 2023