Anläggningsskötare brandlarm

Enligt lag ska det finnas två stycken utbildade anläggningsskötare som vet hur brandlarmet fungerar.

Idag är många brandlarm i offentliga byggnader och på arbetsplatser automatiska. Det finns många fördelar med automatiska brandlarm, men för att de ska fungera på ett säkert sätt är det viktigt att det finns anläggningsskötare för brandlarm.

De personer som utses till anläggningsskötare av ett automatiskt brandlarm behöver få utbildning i brandlarmet. Det är av allra största vikt att brandlarmet fungerar som det ska, annars är det en stor säkerhetsrisk. Du som chef eller ägare av en anläggning kan personligen bli ansvarig om en olycka skulle ske om brandlarmet inte fungerar som det ska.

En av riskerna med ett brandlarm som inte fungerar som det ska är såklart den uppenbara. Att larmet inte går igång om en brand bryter ut. De som befinner sig i lokalen ska kunna lita på att brandlarmet faktiskt fungerar och går igång om det behövs.

En annan fara, som man kanske inte lika lätt tänker på är att för många falsklarm gör att personer slutar ta brandlarmet på allvar. Det här har nog många erfarenhet av, exempelvis när brandlarmet återigen går igång i skolan på grund av att någon har lekt med en tändare. Till slut tar man för givet att det inte är ett äkta brandlarm, och kanske till och med slutar utrymma lokalen. Något som kan vara förenat med livsfara.

Även om det är du som är chef som är ansvarig över arbetsmiljön och brandriskarbetet behöver det inte vara du som utför det praktiska arbetet. Du kan med fördel utse anläggningsskötare av brandlarmet bland dina anställda. Du kan även köpa in tjänsten från utomstående aktörer om det skulle behövas.

I en utbildning till anläggningsskötare av ett brandlarm kommer dina utsedda personer dels att få lära sig om vilka lagar och regler som gäller, dels också få praktiska kunskaper i hur larmet faktiskt fungerar och ska skötas om. Hos Presto är utbildningen en dag lång och kan genomföras online.

Tänk på att det alltid måste finnas minst två anläggningsskötare. Är det en mycket stor arbetsplats finns det fördelar med att vara fler än så. Det finns också fler fördelar med att utbilda mer än två anställda direkt, bland annat för att det då finns backup om någon av dem skulle säga upp sig från arbetsplatsen. Att vara anläggningsskötare är ett mycket viktigt uppdrag, men det får förstås inte ta upp alltför mycket av ordinarie arbetstid. Även det är en fördel med att låta flera personer dela på uppdraget.

Att ha anläggningsskötare är en del av ett brandskyddsarbete, och det är något som inte enbart ska göras sporadiskt. Utan det bör finnas ett systematiskt arbete med en arbetsplan. Du som chef tillsammans med dina anläggningsskötare bör efter att de har gått utbildningen sätta ihop en arbetsplan. På så sätt kan ni säkerställa att brandlarmet underhålls regelbundet och sköts om på ett säkert sätt.

Senast uppdaterad: 04 september 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000