Första hjälpen skåp

Det är av yttersta vikt att er arbetsplats har ett lättillgängligt första hjälpen skåp.

Om olyckan skulle vara framme måste ni nämligen omedelbart ha möjligheten att hantera diverse skador. På så vis får den olycksdrabbade individen nog med hjälp så att skadan inte förvärras innan dess att professionell vårdpersonal är på plats. 

Vare sig det går under benämningen "första hjälpen skåp" eller "första hjälpen station" är det gynnsamt för ert företag eller organisation att erbjuda dessa hjälpmedel på arbetsplatsen. Nedan tar vi en närmare titt på hur ett första hjälpen skåp fungerar. Vi kommer dessutom att gå in på vilka artiklar som era anställda bör ha tillgång till i skåpet. 

Ögondusch- och förbandsartiklar tillsammans med hjärtstartare befinner sig inom kategorin "första hjälpen". När en olycka har skett agerar ett första hjälpen skåp som ett akut hjälpmedel att dra nytta av innan professionell vård har nåtts. Målet med första hjälpen är att minska samt förhindra ytterligare skador. 

Med detta i åtanke ska er verksamhet eller organisation alltid kunna erbjuda ett första hjälpen skåp som är lättillgängligt i alla lägen. Säkerställ att ni införskaffar er ett första hjälpen skåp och att det alltid är fyllt med nödvändiga hjälpmedel. Ert företag ska nämligen självfallet garantera era anställdas säkerhet. Kontakta din återförsäljare om det finns särskilda behov gällande skåpets innehåll på er arbetsplats. 

Ett komplett första hjälpen skåp innehåller artiklar som följande: 

  • Plåster
  • Sårtvättare 
  • Blodstoppare 
  • Cleaning spray för ögon och sår 
  • Hjälpmedel för brännskador 

Exempel på hjälpmedel för brännskador är Cederroth Burn Gel Dressing som lindrar smärtan samt förser individen med avkylning i upp till två timmar. Med utrymme för ytterligare tillval har ni möjligheten att få ett skräddarsytt första hjälpen skåp som är anpassat efter behoven på er arbetsplats. 

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022