Publicerad: 25 september 2020

Arbetar du med uppdrag som påverkas av eller påverkar trafikanter?

Bild
Att ha rätt kompetens och ordentligt skydd är livsviktigt för personer som arbetar mitt på vägar där trafik passerar i hög hastighet. Våra utbildningar inom Arbete på väg ger dig kännedom om hur en säker vägarbetsplats skapas och ger dig förståelse kring sambandet…

Att ha rätt kompetens och ordentligt skydd är livsviktigt för personer som arbetar mitt på vägar där trafik passerar i hög hastighet. Våra utbildningar inom Arbete på väg ger dig kännedom om hur en säker vägarbetsplats skapas och ger dig förståelse kring sambandet mellan trafikanternas behov och din säkerhet.

Bild

När behöver jag Arbete på väg?

  • När jag utför vaktarbete, anläggningsarbete eller beläggningsarbete
  • När jag utför servicearbeten i eller på anläggningar.
  • När jag är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.
  • När jag jobbar med fordon som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
  • När jag jobbar med fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.
  • När jag jobbar med motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter..
  • När jag utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.
  • När jag utför servicearbeten I eller på anläggningar.
  • När jag är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.