Publicerad: 25 mars 2020

”Gör en säkerhetsrunda innan du coronastänger kontoret”

Bild
Att tänka på när du stänger kontoret tillfälligt De flesta bränderna upptäcks av människor. Så när kontor och skolor stängs ner uppstår nya risker när det gäller företagets brandskydd. Men här kommer en checklista från Presto – att följa när du stänger ner…

Att tänka på när du stänger kontoret tillfälligt 

De flesta bränderna upptäcks av människor. Så när kontor och skolor stängs ner uppstår nya risker när det gäller företagets brandskydd. Men här kommer en checklista från Presto – att följa när du stänger ner kontoret tillfälligt. 

– Även om det finns teknik så förutsätter det att det finns människor som har koll. När verksamheter stänger igen är det viktigt att planera för detta så att inte säkerheten blir lidande, säger Daniel Friberg som är kommunikationschef på brandskyddsföretaget Presto. 

Trots avancerad teknik med trådlösa rökdetektorer och kameraövervakning, är det människan som än så länge är viktigast när det gäller att upptäcka bränder och förhindra katastrofer. Majoriteten av alla bränder upptäcks och stoppas av en människa – inte en maskin. 

Så i dessa coronatider – när det duggar tätt av nyheter om företag som tillfälligt bommar igen – borde vän av ordning fråga sig hur man ser till att brandskyddet fungerar även när alla har gått hem för att skydda sig mot viruset. 

Här är brandskyddsföretaget Prestos bästa tips för att upprätthålla ett gott brandskydd även när man inte längre är på jobbet: 

✓ Gör ett schema för egenkontroll!
Även om det finns teknik så förutsätter detta att det finns människor som håller koll på tekniken. Tänk på att övervakningen kanske inte sker på samma sätt vilket gör det nödvändigt med särskilda åtgärder för att minimera risken för inbrott och anlagd brand. Ett gott tips är att börja med att göra ett vaktschema och utse ansvarig person. 

✓ Informera personalen.
Se till att informera personal om vad som gäller om man går till arbetsplatsen, gällande brandskydd och risker. Var extra vaksam, och hjälps åt att göra den ”säkerhetsrunda” som beskrivs nedan. 

✓ Använd digitala verktyg.
Skulle det behövas en genomgång eller utbildning under den här perioden finns många digitala verktyg att använda för att säkerställa att rätt kunskap och förberedelse finns när det gäller brandskyddet. Exempel kan vara att genomföra planerade kurser via e-learning eller via websända utbildning, tekniken idag skapar många möjligheter! 

Se över brännbart material.
Brännbart material som exempelvis är en stor risk om de lämnas en längre tid, se till att använda korrekta kärl i angivna rum eller med gällande säkerhetsavstånd från fasad. Onödigt material som kan påskynda ett brandförlopp eller möjliggöra för anlagd brand. 

✓ Hur ser omgivningen ut?
Tänk på vad för andra verksamheten som finns i närheten och hur det kan påverka er vid eventuell brand. 

✓ Gör en ”säkerhetsrunda” i lokalen.
Innan du bommar igen, ta en runda i lokalerna och titta lite extra på:

Elsladdar. Undvik onödiga härvor 
Datorer och andra elektroniska apparater. Ska vara helt avstängda. Inte på stand-by-läge. Dra gärna ut sladden för säkerhets skull 
Kaffeapparaten. Ska naturligtvis vara avstängd 
Elementen. Se till att element och andra värmekällor inte är övertäckta 
Branddörrar. Se till att de är stängda 

✓ Var beredd om det värsta skulle hända.
Tänk på att ha en beredskap för om olyckan har varit framme. 

För mer information, se www.presto.se eller kontakta Presto, Kommunikationschef Daniel Friberg, 010-452 04 46.