Publicerad: 14 oktober 2016

Presto storsatsar på sprinkler, släcksystem och brandlarm

Vattensprinkler, gassläcksystem och brandlarm är alla kritiska brandskyddsinstallationer som ofta innebär stora investeringar för de verksamheter där detta krävs. Den här typen av installationer kräver dessutom stor kompetens och specialistkunskap för att skydda fastigheter, egendom och människor på bästa möjliga sätt. Under året…

Vattensprinkler, gassläcksystem och brandlarm är alla kritiska brandskyddsinstallationer som ofta innebär stora investeringar för de verksamheter där detta krävs. Den här typen av installationer kräver dessutom stor kompetens och specialistkunskap för att skydda fastigheter, egendom och människor på bästa möjliga sätt. 

Under året har Presto gjort stora investeringar för ökad kompentens och kapacitet inom dessa områden. Under våren 2016 tillsattes Niclas Mantinieks som ny affärsområdeschef. Niclas har mångårig och bredd erfarenhet med ledning av projektering, installation och service av brandlarm, gassläcksystem såväl som sprinklersystem. Under Niclas finns ett team av tekniker, ingenjörer och specialister fördelat över hela Sverige.

– Vår samlade kompetens inom gassläcksystem har ökat till mer än 300 år och vi har Sveriges mest utbredda serviceorganisation, berättar Niclas.

En annan nyckelroll i Prestos satsning har Mikael Hansson i sin roll som produktchef och sakkunnig för avdelningen gassläcksystem. Mikael har även han mångårig erfarenhet och specialkompetens inom exempelvis släckgaser och regelverk:

– Vi skall fortsätta det arbete som har påbörjats det senaste åren med att stärka Presto som en kompetent leverantör av rätt släcksystem till rätt brandrisk, säger Mikael.

Som SBSC-certifierad anläggarfirma för brandlarm, gassläcksystem och vattensprinkler är Presto en svårslagen aktör på marknaden och listan över de områden där Presto projekterar, installerar samt utför årlig kontroll och service kan göras lång. Med företagets rikstäckande serviceorganisation erbjuds kunderna en unik helhetslösning för brandsäkerhet.

Presto ställer ut på mässan SKYDD2016 som hålls i Stockholm 25-27 okt. I montern visas bland annat olika släcksystem/brandlarm och Presto har under onsdagen ett eget konferensprogram på mässan inom en rad områden.

niclas-mantinieks
mikael-hansson