Publicerad: 20 augusti 2020

Brandceller räddar liv

Bild
Visste du att brandcellerna hjälper oss begränsa brand och farlig rök både i våra lägenheter och i dagliga verksamheter. De kan vara en livräddare och göra skillnad mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats men hur hanterar vi ex. ombyggnationer eller ventilationsrör?

Visste du att brandcellerna hjälper oss begränsa brand och farlig rök både i våra lägenheter och i dagliga verksamheter. De kan vara en livräddare och göra skillnad mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats men hur hanterar vi ex. ombyggnationer eller ventilationsrör?

Oavsett verksamhet är våra fastigheter indelade i brandceller. Dessa brandceller hjälper oss begränsa brand men små som stora förändringar sker dock dagligen i våra lokaler. Ombyggnationer, kabelgenomföringar, ventilationsrör och slitage bidrar till hål i våra brandceller vilket riskerar livsavgörande konsekvenser. Vi har sedan barnsben lärt oss att stänga dörrar vid brand men vad hjälper det om det finns hål i väggarna?

Vad är brandtätning?

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas genom hål i brandväggar. Det innebär att ytor kring exempelvis ventilationsrör eller andra genomdragningar tätas med brandsäkra material. Med hjälp av våra experter får ni era brandceller täta. Vi analyserar, diskuterar, ger råd och genomför eventuella åtgärder för att ni ska få en tryggare vardag.

Livsavgörande tips!

Exempel på brandceller

  • Produktionslokal
  • Lagerlokal
  • Trapphus
  • Verkstadslokal
  • Serverrum
  • Lägenheter