Publicerad: 28 april 2023

Vi erbjuder tjänster inom det maritima och offshore

Bild
Presto har förvärvat norska Arcos, den största aktören i norra Norge när det kommer till kurser och konsulttjänster riktade mot bland annat sjöfartsindustrin och energisektorn.

Presto är Nordens största brandskydds- och säkerhetsutbildningsföretag, men växer nu ytterligare genom förvärvet av Norska Arcos, som är ledande leverantör av kurser och rådgivning med huvudtyngdpunkt på säkerhet och beredskap.

Arcos största driftverksamhet är säkerhetsutbildning för privata aktörer som fiskeri- och fiskodlingsbranschen, sjöfart, offshoreindustrin, landbaserade industrier och offentliga aktörer så som polisen, försvaret, universitet och gymnasieskolor.

Arcos tillhandahåller även kurser och konsulttjänster för offshoreindustrin och maritim verksamhet. Förutom övningar till sjöss erbjuds kurser i helikopterevakuering och realistisk överlevnadsträning i fullskaliga marin träningspool med vind, nederbörd och vågmodul. Bolaget har elva anställda och är godkänt av bland annat Norwegian Maritime Authority, Offshore Norway, Global Wind Organization och Norwegian Armed Forces.

Affären breddar vår verksamhet och skapar möjlighet till tillväxt inom Arcos största områden – det maritima och offshore – i kombination med vår redan starka landbaserade utbildningsverksamhet. Vi ser fram emot en gemensam framtid, säger Filip Bjurström, vd och koncernchef på Presto.

För mer information kontakta:

Filip Bjurström

VD & Koncernchef, Presto
070-202 22 20[email protected]