Bild

Avtappningsventil

En avtappningsventil är en ventil som används för att tömma vätskor eller gaser från en behållare eller ett system. Den möjliggör en kontrollerad och säker avtappning, vanligtvis genom att öppna eller stänga ventilen för att reglera flödet. Avtappningsventiler används i olika sammanhang, inklusive VVS-system, maskiner och industriella processer.

Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.