Bild

Torr stigarledning

En torr stigledning är en del av brandskyddssystemet i byggnader. Den används för att möjliggöra för brandmän att ansluta sina vattenledningar till en byggnad för att bekämpa en brand. Detta gör att en torr stigledning en viktig del av brandskyddssystemet som möjliggör snabb och effektiv brandbekämpning genom att ge en anslutningspunkt och uttagspunkt för brandkårens vattenförsörjning vilket väsentligt kortar insatstiden vid händelse av brand. Våra färdiga paket är anpassade för att möta kraven enligt SS:3112.

Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100

Istället för att lägga ansvaret på beställaren att hitta rätt enskild komponent har Presto istället tagit fram färdiga ’paket’ med ett enda artikelnummer för de komponenter som tillsammans bildar ett komplett in- eller uttag. Kort sagt: ett artikelnummer, en förpackning, en leverans, montagevänligt!

Senast uppdaterad: 14 mars 2024