Stigarledning

Trycksatt stigarledning

Trycksatt stigarledning är en viktig komponent inom brandsäkerhet och räddning och bör byggas enligt SBF:504. Den är en rörledning som används för att föra vatten och andra släckmedel upp till högre höjder, till exempel för att bekämpa bränder i flerfamiljshus eller andra höga byggnader. Denna typ av stigarledning är normalt under tryck, vilket möjliggör snabb och effektiv släckning av bränder, och den är ofta ansluten till en brandsläckningsenhet eller brandkran i byggnaden.

Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100

Istället för att lägga ansvaret på beställaren att hitta rätt enskild komponent har Presto istället tagit fram färdiga ’paket’ med ett enda artikelnummer för de komponenter som tillsammans bildar ett komplett in- eller uttag. Kort sagt: ett artikelnummer, en förpackning, en leverans!

Ventilskåp och stigarledningsluckor levereras som standard i färgen RAL 9010 vit, men kan fås i andra färger för att bättre passa era lokaler eller för att göras extra tydlig vid brandtillbud. Vanliga färger att använda ur RAL-färgskalan är exempelvis RAL 3020 röd, RAL 7024 grå och RAL 1016 signalgul.

Bestämmelser för Trycksatt stigarledning finns att läsa i SBF 504:1 och Boverkets byggregler.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024