Nödbelysning

Nödbelysning

När den vanliga belysningen slutar att fungera behövs ett reservsystem som gör att den normala verksamheten kan fortsätta eller att människor kan sätta sig i säkerhet. Det här är speciellt viktigt om det är många i byggnaden som inte känner till lokalerna så bra.

Nödbelysning, som är ett samlingsbegrepp för reservbelysning och utrymningsbelysning, ska normalt fungera med full effekt under minst 60 minuter vid ett strömavbrott. Under den tiden hinner man i allmänhet vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för både verksamheten och de människor som finns i byggnaden.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.