Stigarledningar

 

BRANDSKYDD FÖR HÖGA BYGGNADER 

 

Kontakta oss

Presto har lång erfarenhet och stor kunskap om stigarledningar, tillbehör samt tillhörande service. Vi säljer brandarmatur med högsta kvalitet och funktion i åtanke. Luckor och skåp kan specialanpassas och byggas på det sätt som passar våra kunder bäst. Vi erbjuder även konsultation och rådgivning kring stigarledningar och installationer.

Välj typ:

Varför används stigarledningar?

Brandbekämpning i höga byggnader ställer stora krav på installationerna. Stigarledningar är en viktig komponent i detta och består av en serie rörsystem och ventiler som förser räddningstjänsten med vatten vid ett tillbud – även många våningar upp i en hög byggnad.

Projekteringen kring stigarledningar är dock inte alltid helt enkel. Det finns idag ingen tydlig standard för vägledning och val som exempelvis pumpar. Med erfarenhet och kunskap finns Presto med er under hela projekteringen med rådgivning såväl som produkter. 

Tillsammans gör vi inte bara arbete kring stigarledningar bättre – vi gör det enklare än någonsin! 

Vårt koncept

För att underlätta hela processen kring stigarledningar har Presto tagit fram ett unikt koncept. Det nya koncept innebär kompletta in- och uttag som är individuellt förpackade för att underlätta planering, projektering, kalkylering, inköp, logistik och installation. Förenklad hantering som spar dyrbar arbetstid för arkitekter, VVS- konsulter, VVS-grossister och installatörer.

Istället för att lägga ansvaret på beställaren att hitta rätt enskild komponent har Presto istället tagit fram färdiga ’paket’ med ett enda artikelnummer för de komponenter som tillsammans bildar ett komplett in- eller uttag.

Kort sagt: ett artikelnummer, en förpackning, en leverans!

Färganpassning enligt era önskemål

Ventilskåp och stigarledningsluckor levereras som standard i färgen RAL 9010 vit, men kan fås i andra färger för att bättre passa era lokaler eller för att göras extra tydlig vid brandtillbud. Vanliga färger att använda ur RAL-färgskalan är exempelvis RAL 3020 röd, RAL 7024 grå och RAL 1016 signalgul.

Allmänna råd

Allmänt råd enligt Boverkets Byggregler 5:733
Tillgången till släckvatten bör säkerställas med stigarledningar i trapphus. Arbetstrycket vid uttaget från stigarledningen bör ligga mellan 0,8 MPa och 1,2 MPa. Stigarledningar skall dimensioneras för att minst två strålrör kopplas in med ett flöde av 300 l/min för varje strålrör. För byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter skall stigarledningar vara trycksatta. Stigarledningar bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel utformad enligt SS 3654. Intag och uttag skall förses med skyltning. Regler om skyltning finns hos Arbetsmiljöverket. Uttag bör finnas i trapphuset från och med våningsplan tre och på minst vartannat efterföljande våningsplan. Avståndet mellan uttag för stigarledning och den mest avlägsna delen i ett utrymme får inte överstiga 50 meter för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats. (BFS 2014:3)

Normalt föreligger krav på stigarledning i samtliga trapphus i byggnader som har en byggnadshöjd över 24 meter, normalt högre än åtta våningar. I första hand ska trapphus som betjänar hela byggnadshöjden och där räddningstjänsten har sina tillträdesvägar förses med stigarledningar. 

SS 3112 anger bland annat att in- och uttagsventiler, med två uttag, skall placeras bakom låsbar lucka. Stigar-ledningens in- och uttag ska förses med standardiserade rödvita skyltar. 

Intag skall ligga i omedelbar anslutning till räddningstjänstens angreppsväg. 

Observera att i fastigheter med en bygghöjd överstigande 40m skall stigarledningen vara konstant trycksatt, detta görs med en eller flera stigarledningspumpar.

Kontakta oss

Robert Johansson

Affärsområdeschef
Brandposter / Stigarledningar
[email protected]
010-45 20 041

Magnus Pegefelt

Key Account Manager
Brandposter / Stigarledningar
[email protected]
010-45 20 029

Johan Björnfot

Säljare
Brandposter / Stigarledningar
[email protected]
010-45 20 361

Johan Hansson

Säljare
Brandposter / Stigarledningar
[email protected]
010-45 20 362

Anders Cederholm

Säljare
Brandposter / Stigarledningar
[email protected]
010-45 20 063

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.