Stigarledning

Presto har lång erfarenhet och stor kunskap om stigarledningar, tillbehör samt tillhörande service. Vi säljer brandarmatur med högsta kvalitet och funktion i åtanke. Luckor och skåp kan specialanpassas och byggas på det sätt som passar våra kunder bäst. Vi erbjuder även konsultation och rådgivning kring stigarledningar och installationer.

Varför har man stigarledningar?
Brandbekämpning i höga byggnader förutsätter att det ställs krav på installationer. Detta för att säkerställa räddningstjänstens tillgång till brandvatten. Detta regleras i avsnitt 5:733 i Boverkets Byggregler: I byggnader med en byggnadshöjd över 24 meter ska tillgången till släckvatten säkerställas. (BFS 2014:3) Läs mer om Allmänt råd enligt 5:733 

Stigarledningar utformas enligt SS 3112 anger bland annat att in- och uttagsventiler, med två uttag, skall placeras bakom låsbar lucka. Stigarledningens in- och uttag ska förses med standardiserade rödvita skyltar.


Välj typ av stigarledning / tillbehör

Intagsarmatur och tillbehör för stigarledning

Intag stigarledning
Intagsarmatur och tillbehör

Uttagsarmatur och tillbehör för stigarledningar

Uttag stigarledning
Uttagsarmatur och tillbehör

Skåp för stigarledningar inomhus i vägg

Stigarledningsluckor
Skåp för stigarledningar inomhus (i vägg)

Skåp för stigarledningar utomhus i vägg

Fasadluckor
Skåp för stigarledningar utomhus (i vägg)

Skåp för utanpåliggande stigarledningar från Presto

Stigarledningsskåp
Skåp för utanpåliggande stigarledningar

Pumplösning för trycksatta stigarledningar från Presto

Stigarledningspump
Pumplösning för trycksatta stigarledningar

Avluftare
Automatiska avluftare för torra/trycksatta stigarledningar

Manometer för tryckövervakning av stigarledningar

Manometer
Manometer för tryckövervakning av stigarledningar

Elektromagnetisk flödesavläsning för stigarledningar

Flödesmätare
Elektromagnetisk flödesavläsning


Avtappning
Kompletta avtappningsventiler och tillbehör

 

Skyltar för stigarledningar och intagsarmatur och uttagsarmatur

Skyltar
Skyltar för stigarledningar och in- och uttagsarmatur

 


 

 


Färganpassning enligt era önskemål

Ventilskåp och stigarledningsluckor levereras som standard i färgen RAL 9010 vit, men kan fås i andra färger för att bättre passa era lokaler eller för att göras extra tydlig vid brandtillbud. Vanliga färger att använda ur RAL-färgskalan är exempelvis RAL 3020 röd, RAL 7024 grå och RAL 1016 signalgul.

 

 


Vi förbehåller oss rätten till tekniska
ändringar utan förvarning