Bild

Stigarledningspump

En stigarledningspump är en anordning som används för att pumpa och reglera vattenflödet i brandsläckningsrör. Dess syfte är att säkerställa snabb tillförsel av vatten vid brand, vilket är avgörande för brandsläckning. Genom att kontrollera trycket i stigarledningen optimerar pumpen vattenfördelningen och säkerställer effektivitet i brandskyddet för flervåningsbyggnader.

Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.