Bild

Uttag

För att underlätta hela processen kring stigarledningar har Presto tagit fram ett unikt koncept. Det nya koncept innebär kompletta in- och uttag som är individuellt förpackade för att underlätta planering, projektering, kalkylering, inköp, logistik och installation. Förenklad hantering som spar dyrbar arbetstid för arkitekter, VVSkonsulter, VVS-grossister och installatörer. Istället för att lägga ansvaret på beställaren att hitta rätt enskild komponent har Presto istället tagit fram färdiga ’paket’ med ett enda artikelnummer för de komponenter som tillsammans bildar ett komplett in- eller uttag. Kort sagt: ett artikelnummer, en förpackning, en leverans!

Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.