Installation av säkerhetsutrustning

Presto installerar alla typer av säkerhetsutrustning - vare sig det gäller enskilda produkter och en helhet i ett större projekt.

Behöver ni hjälp med installation av säkerhetsutrustning? Våra tekniker har självklart behörighet att installera all utrustning i vårt sortiment, enligt gällande branschstandarder och lagkrav.

De flesta installationer som våra tekniker genomför är okomplicerade, till exempel montering av brandsläckare, brandvarnare, brandposter eller hjärtstartare. Men vi hjälper även till med mer komplexa installationer, som stigarledningar och fasta släcksystem - både i befintliga byggnader och när det byggs nytt.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022