Service av säkerhetsutrustning

Regelbunden service ökar livslängden på er säkerhetsutrustning – och är dessutom ett lagkrav. Med ett serviceavtal hos Presto får ni regelbunden service, underhåll och uppdatering av er utrustning.

Om olyckan är framme, måste säkerhetsutrustningen fungera utan problem - även om det är länge sedan den installerades. Ett serviceavtal med Presto gör det enkelt för verksamheter att hålla koll. Genom regelbunden tillsyn och skötsel ser vi till att er säkerhetsutrustning fungerar som fungerar som den ska, även på lång sikt.

Service av säkerhetsutrustning kräver särskild behörighet och utbildning. Service av brandsläckare, rökluckor, brandfilt, nödljusarmaturer och hjärtstartare ska genomföras en gång per år. Även brandposter ska genomgå service en gång om året, men måste utöver det även provtryckas vart femte år.

Prestos service sker alltid enligt svensk standard.

Varje verksamhet i Sverige måste bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det innebär bland annat att brandskyddsinstallationer måste underhållas regelbundet.

Läs mer om SBA här.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022