Hjärtsäker Zon

Varje år drabbas över 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp, endast knappt 1500 överlever. Presto hjälper er att bli en certifierad Hjärtsäker Zon enligt standarden SS 280000 2015.

Varje år drabbas över 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp, endast knappt 1500 överlever. Att kunna agera snabbt är avgörande till överlevnad  men hjärtstopp kräver också kunskap och beredskap. Att veta och förstå är nyckeln till trygghet. En hjärtstartare i kombination med hjärt- & lungräddning är det enda sättet att rädda liv när någon drabbats. 

Hjärtsäker Zon var ursprungligen ett initiativ från Hjärt-Lungfonden men är numera en svensk standard (SS 280000 2015).

  • Att det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera situationen som krävs vid ett hjärtstopp
  • Att det finns kompetens att kunna utföra hjärt- och lungräddning
  • Att all personal är väl införstådda med vart hjärtstartaren finns samt hur man hanterar den
  • Att behandling med hjärtstartare kan starta inom 3 minuter
  • Att hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Presto strävar efter att vara en komplett leverantör inom såväl brandskydd som första hjälpen. För hjärtsäkra er arbetsplats kan vi därför erbjuda en helhetslösning där vi hjälper er att bli en certifierad Hjärtsäker Zon enligt standarden SS 280000 2015.

Presto erbjuder både produkter, såsom hjärtstartare, skyltning och tillbehör, men också första hjälpen-utbildningar och rådgivning hur ni bygger upp en organisation kring Hjärtsäker Zon.

Senast uppdaterad: 16 november 2022