Byggergonomi, Buller & Vibrationer

Utbildning är för dig som exempelvis är bergarbetare, för personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande förekomst av risker och exponeringsnivåer.

Hur önskar du genomföra utbildningen?