E-learning: Buller & Vibrationer

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande förekomst av risker och exponeringsnivåer.

Detta är en separat utbildning som ingår i utbildningen Byggergonomi, Buller & Vibrationer.

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande förekomst av risker och exponeringsnivåer

Få kunskaper om risker vid exponering av buller och vibrationer samt åtgärder för att minska risken för skador.

  • Lagar & regler
  • Bullerexponering, risker & åtgärder
  • Vibrationsexponering, risker & åtgärder
  • Metoder och hjälpmedel

30 min.