E-learning: Byggergonomi

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande förekomst av risker och exponeringsnivåer.

Detta är en separat utbildning som ingår i utbildningen Byggergonomi, Buller & Vibrationer.

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande förekomst av risker och exponeringsnivåer

Få kunskaper om belastningsergonomi och åtgärder för att minska risken för skador.

45 min.

  • Kroppen och belastning
  • Lagar & regler
  • Arbetsställningar & arbetsrörelser
  • Manuell hantering & annan kraftutövning
  • Repetitivt & handintensivt arbete
  • Riskbedömning
  • Säkert arbete
  • Metoder och hjälpmedel