ADR – Grund Repetition

ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. Ett ADR-intyg är giltigt i fem år.I Sverige är det MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som ansvarar för examination och utfärdande av ADR-intyg samt ansvarar för godkännande företag som får bedriva själva utbildningarna.

ADR-utbildningen ges i formerna grundkurs och specialkurser. Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som personen har behov av.

Om man vill behålla sina kompetenser måste man genomgå repetitionskurser och examination innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat. Läs mer här.

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå grundläggande utbildning, en grundkurs. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods (undantaget explosiva och radioaktiva ämnen). I grundkursen ska även praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka ingå.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

  • Explosiva ämnen och föremål i klass 1
  • Radioaktiva ämnen i klass 7
  • Farligt gods i fasta tankar, avmonterbara tankar eller i batterifordon med en volym över 1 000 liter eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 1 000 liter.

Repetitionskurser

En person som har ett giltigt ADR-intyg och önskar behålla sina kompetenser måste genomgå repetition av grundkursen och därefter repetition av eventuella specialkurser, samt examination med godkänt/godkända resultat, innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat. 

Man kan gå repetitionsutbildning när det är ett år kvar på ADR-intygets giltighetstid. Det nya ADR-intyget förlängs då med fem år från det nuvarande ADR-intygets giltighetsdatum.

Om giltighetstiden på ADR-intyget är passerat måste en ”ordinarie” utbildning genomföras, d.v.s. ny grundkurs och eventuella nya specialkurser enligt ovan.

Repetitionsutbildningarna är kortare än de nya/förstagångs-utbildningarna.

Tidsåtgång

Ny grundkurs: Tre dagar (18 lektionstimmar + tid för praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning, åtgärder vid olycka)

Ny klass 1: En dag (8 lektionstimmar)

Ny klass 7: En dag (8 lektionstimmar)

Ny tank: 1,5 dagar (12 lektionstimmar)

Repetition grundkurs inkl. repetition klass 1: Två dagar

Repetition tank: En dag

Repetition klass 7: En halv dag

Examination

Från och med 1 mars 2019 ska ADR-proven skrivas hos Trafikverket på deras kontor för kunskapsprov, som finns på flera orter i Sverige.

Det är samma typ av prov, oavsett om man har läst nya eller repetitionskurser.

Det finns fyra olika ADR-prov:

– ADR Grund Maxresultat: 27 / Kravgräns: 21 

– ADR Explosivt Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

– ADR Radioaktivt Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

– ADR Tank Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

Mer information finns på MSB’s hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/adr-utbildning/examination-av-adr-forare/

Information ADR-certifikat

Med anledning av Covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats ett multilateralt avtal, M324, som gäller giltighetstid för bl.a. ADR-intyg . Detta avtal har MSB för svensk del valt att ingå.

Av avtalet framgår att de ADR-intyg med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. Före 2020-12-01 behöver man ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt prov för ADR-intyg hos Trafikverket för att fortsättningsvis inneha ett giltigt ADR-intyg.

Om ditt ADR-certifikat har gått enligt ovan och du kör farligt gods, måste du medföra en kopia på M324 under transporten. Detta gäller fram till och med 2020-11-30 (när dispensen går ut).

Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.

Den nya giltighetstiden för ADR-intyg (förlängning med fem år) baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det nuvarande intyget som behöver förnyas.

Tryck här för att komma till avtalet M324.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

lör 05 - sön 06 dec Falun
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 12 - sön 13 dec Hörby
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
lör 12 - sön 13 dec Stockholm
Få platser kvar
lör 23 - sön 24 jan 2021 Malmö
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 23 - sön 24 jan 2021 Luleå
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 30 - sön 31 jan 2021 Stockholm
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 06 - sön 07 feb 2021 Hörby
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 13 - sön 14 feb 2021 Helsingborg
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 20 - sön 21 feb 2021 Falun
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 06 - sön 07 mar 2021 Kristianstad
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 13 - sön 14 mar 2021 Stockholm
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 20 - sön 21 mar 2021 Malmö
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 27 - sön 28 mar 2021 Umeå
08:00 - 16:00
Platser kvar
lör 10 - sön 11 apr 2021 Helsingborg
07:00 - 16:00
Platser kvar
lör 24 - sön 25 apr 2021 Falun
07:00 - 16:00
Platser kvar
lör 24 - sön 25 apr 2021 Stockholm
07:00 - 16:00
Platser kvar
lör 24 - sön 25 apr 2021 Hörby
07:00 - 16:00
Platser kvar
lör 08 - sön 09 maj 2021 Malmö
07:00 - 16:00
Platser kvar
lör 22 - sön 23 maj 2021 Helsingborg
07:00 - 16:00
Platser kvar
lör 29 - sön 30 maj 2021 Kristianstad
07:00 - 16:00
Platser kvar