Arbete på väg – Steg 2.2 (nivå 3A)

Kompetens för personal som ska ansvara för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö och tydlig vägledning för trafiken.

Hur önskar du genomföra utbildningen?