Arbete på väg – Steg 2.2 (nivå 3A)

Kompetens för personal som ska ansvara för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö och tydlig vägledning för trafiken.

Certifieringskrav (certifieringsgrundande utbildning). Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor. Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.

Personal som ansvarar för:

  • Det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats eller vid trafikdirigering.
  • Att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
  • Att leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller utför trafikdirigering.

Efter utbildningen har du kunskap om hur man utför arbetet med trafik- och skyddsanordningar på vägarbetsplatsen, utifrån krav i lagstiftning, föreskrifter och Trafikverkets regelverk.

2 dagar.

  • Tillämpning av gällande författningskrav (Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen, Arbetsmiljölagen, Väglagen med tillhörande förordning och föreskrifter).
  • Tillämpning av Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
  • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
  • Utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
  • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens.
  • Tillämpning av aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras på arbetsplatsen.
  • Hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.