Bild

Arbete på väg-utbildningar

Kraven på kompetens syftar till att främja en trygg och säker arbetsmiljö samt att säkerställa säkerheten och framkomligheten för tredje part i trafiken. Trots att termen arbete på väg används, omfattar kraven även projekt relaterade till järnväg och gatuunderhåll.

Kompetens innebär en individs förmåga att utföra en specifik uppgift genom tillämpning av kunskaper och färdigheter. För att uppfylla dessa krav behövs både teoretisk och praktisk förståelse för Trafikverkets arbetsmiljöföreskrifter (APV) samt relevanta lagar och förordningar.

Trafikverket har identifierat särskilda arbetsuppgifter och roller som anses avgörande för att säkerställa en säker och effektiv arbetsmiljö för både vägarbetare och trafikanter. Individer som innehar dessa arbetsuppgifter eller roller förväntas även genomgå en godkänd certifiering eller utbildning utöver kompetenskraven. En lista över vilka arbetsuppgifter och roller som kräver certifiering eller utbildning finns tillgänglig på relevanta sidor.

Kompetenskraven är indelade i tre steg, där varje steg innehåller olika krav beroende på den specifika arbetsuppgiften eller rollen som utförs. Godkända certifieringsprov registreras i ID06-systemet och certifieringen är personlig, vilket innebär att den följer individen även vid byte av arbetsgivare. För mer detaljer kring kompetenskraven för varje steg, vänligen läs om de individuella stegen nedan.

Grundläggande kompetens är uppdelad i tre steg. Beroende på typen av arbete krävs anpassad kompetens. Din arbetsgivare intygar din kompetens enligt steg 1 genom ett kompetensintyg. I steg 1 ingår följande steg: 1.1 Allmän grundkompetens (APV 1.1), 1.2 Grundkompetens för att få framföra ett väghållningsfordon (APV 1.2) samt 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbete (APV 1.3).

Krav på kompetens med tillhörande certifierings- eller utbildningsbehov gäller för personal som ansvarar för säkerhetsprioriterade uppgifter. Utförandet av dessa säkerhetsprioriterade arbetsuppgifter består av tre steg. I steg 2 ingår följande steg: 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1), 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2) samt 2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning (APV 2.3).

Genom att investera i din utbildning hos oss får du inte bara de färdigheter och kunskaper du behöver för att lyckas inom arbete på väg, utan du ökar också din konkurrenskraft på arbetsmarknaden och bidrar till att höja säkerhetsstandarden för alla som använder våra vägar. Ta steget mot en framgångsrik karriär inom vägarbetsbranschen och anmäl dig till en av våra utbildningar idag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy