fbpx

Varför behöver vi stigarledningar?

Du har säkert sett rören, skylten eller de typiska ”kranarna” i exempelvis hotell, sjukhus eller annan flervåningsbyggnad. Det är stigarledningar – en mycket viktig brandteknisk installation för räddningstjänsten som behövs underhållas.

Vad är stigarledningar?

Stigaledningar är en viktig komponent i brandbekämpningen i höghus. Stigarledningar består av en serie rörsystem och ventiler som är avgörande vid ett tillbud då de förser räddningstjänsten med vatten.

Enligt Boverkets byggregler ska stigarledningar installeras vid byggnadshöjd över 24 meter för att säkerställa tillgången till släckvatten. Utöver det finns sedan olika fabrikat och typer av stigarledningar; trycksatta och torra stigarledningar där olika typer av komponenter används.

Vem bestämmer och vem projekterar stigarledningar? 

Det är Boverkets Byggregler (avsnitt 5:733) som reglerar dessa bestämmelser. Projektering kring stigarledningar är dock inte alltid helt enkelt att förstå sig på. Med lång erfarenhet och hög kunskap finns Presto med er under hela projekteringen med rådgivning såväl som produkter från vår egen tillverkning i Gnosjö.

Bästa förutsättningarna för en lyckad räddningsinsats 

Stigarledningar behöver regelbunden omsorg i form av provtryckning samt årlig översyn men vi ser allt för ofta att detta inte genomförs. Har du koll på dokumentation och service på era installationer för att på bästa möjliga sätt bidra till en lyckad räddningsinsats vid eventuell olycka?

Tillsammans gör vi inte bara arbetet kring stigarledningar bättre – vi gör släckningsarbete enklare än någonsin! 

Ja tack, jag vill gärna komma i kontakt med en expert!


Jag vill ha löpande information och nyheter om Prestos erbjudande och kunskapsområde
ja, tacknej, tack

...

Vårt koncept

För att underlätta hela processen kring stigarledning har Presto tagit fram ett unikt koncept. Konceptet innebär att kompletta in- och uttag är individuellt förpackade för att underlätta planering, projektering, kalkylering, inköp, logistik och installation. Förenklad hantering som spar dyrbar arbetstid för arkitekter, VVS-konsulter, VVS-grossiter och installatörer.

Istället för att lägga ansvaret på beställaren att hitta rätt enskilt komponent har Presto tagit fram färdiga ‘paket’ med ett enda artikelnummer för de komponenter som tillsammans bildar ett komplett in- eller uttag.

Kort sagt: ett artikelnummer, en förpackning, en leverans!


Kolla även in detta